#
Pengar löser inte klimatkrisen, de skapar den!

Pengar löser inte klimatkrisen, de skapar den!

COP27 i Sharm el-Sheik är över. Ännu ett misslyckat toppmöte där >40.000, till största delen influgna (> 400 privatjet) deltagare, statsrepresentanter och lobbyister uppenbarligen pratar om något helt annat än förutsättningarna för fortsatt mänskligt liv på vår...

Kom ut ur åsiktsbubblan – Lyssna på forskarna!

Kom ut ur åsiktsbubblan – Lyssna på forskarna!

Inför COP27 i Egypten, 6 -18 November, kommer nu forskningsrapporterna tätt. Halterna av växthusgaserna Koldioxid, Metan och Lustgas i atmosfären har aldrig, i mänsklighetens historia, varit högre.De har ökat dramatiskt och är nu på en nivå motsvarande; 149% (CO2),...

FN: Leave no one behind! Företagen: Inte vårt ansvar!

FN: Leave no one behind! Företagen: Inte vårt ansvar!

I ingressen till Agenda 2030 står följande: "Alla länder och berörda parter kommer att genomföra denna plan i samarbete och partnerskap..." Under rubriken "Partnerskap" kan man vidare läsa: "...hållbar utveckling på grundval av en anda av förstärkt global...

Hållbarhet utan mål…

Hållbarhet utan mål…

Om du frågar hundra personer vad hållbarhet är, får du hundra olika svar! Om du ber någon, lite insatt, redogöra för sitt företags hållbarhetsmål, får du väldigt ofta en sifferuppgift på hur mycket man skall minska sina koldioxidutsläpp till en angiven tidpunkt....

Kunskapsbristen om hållbarhet och klimatkrisen är enorm!

Kunskapsbristen om hållbarhet och klimatkrisen är enorm!

Efter decennier av forskning och informationsspridning, skulle man ju kunna tro att kunskapen om klimatkrisen och hållbarhet är djupt rotad i samhället. Men så är det ju definitivt inte, långt ifrån. Visst, mängden information i media och andra sammanhang ökar...

Hållbarhet – skillnaden mellan ”MÅL” och ”MEDEL”?

Hållbarhet – skillnaden mellan ”MÅL” och ”MEDEL”?

Bilden ovan har du kanske sett i olika varianter tidigare. Tre "hållbarhets-aspekter" (planeten, samhället och ekonomin) som delvis överlappar varandra. Det är svårt att helt säkert veta var bilden härstammar från. Kanske hänger den ihop med begrepp som "triple bottom...

De Globala Målen – faller en, faller alla!

De Globala Målen – faller en, faller alla!

Vad är det egentligen som är så svårt att förstå; Odelbart betyder "omöjligt att dela"! De Globala Målen har funnits sedan 25 september 2015 när FN:s generalförsamling antog resolution A/RES/70/1, under namnet: "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable...

Klimatkompensation = Att luras med siffror!

Klimatkompensation = Att luras med siffror!

Försöker vi verkligen att ställa om till en hållbar framtid - eller handlar allt bara om att slipa ner "klimatomkostnaderna" för att kunna fortsätta med business-as-usual...? Enligt IPCC och den samlade vetenskapen måste vi under det här decenniet halvera de globala...

Hållbarhetskommunikation – vilseledning, fusk och lögner?

Hållbarhetskommunikation – vilseledning, fusk och lögner?

Aldrig har väl Ulf Peder Olrogs visa: "Konserverad gröt" varit mer aktuell! Visan, från 1940-talet, handlar om hur skrupellösa företagare kunde sälja allsköns skräp med hjälp av "mördande" reklam. Då handlade det om surrogatprodukter som såldes under andra...

Om något måste ändras, måste vi väl ändra på något…?

Om något måste ändras, måste vi väl ändra på något…?

Visst är det lite underligt att nästan alla företag som pratar om att göra sin verksamhet hållbar, samtidigt verkar förutsätta att omfattningen och "formatet" för just deras verksamhet kommer att vara intakt och oförändrad även i en hållbar värld? Tror verkligen...

Hållbarhetsresa eller irrfärd – du bestämmer!

Hållbarhetsresa eller irrfärd – du bestämmer!

Idag ser man mängder av företag ge sig ut på sin hållbarhetsresa utan att ha någon konkret definition av målet för resan. De bara sätter igång en rad olika projekt. Ofta inspirerade av vad som händer i branschen, vad konkurrenterna sysslar med eller vad som är det...

Hur mycket bla, bla, bla, skall vi behöva stå ut med…?

Hur mycket bla, bla, bla, skall vi behöva stå ut med…?

FNs / IPCCs senaste rapporter och prognoser visar på en ökning av de globala koldioxidutsläppen med 16% fram till 2030. Femtio procent av alla koldioxidutsläpp som mänskligheten har förorsakat, har skett efter 1990!En tredjedel av dem har skett sedan 2005. Utsläppen...

Hållbarhet är inte ett mål – det är ett antal villkor!

Hållbarhet är inte ett mål – det är ett antal villkor!

Har det någonsin pratats så mycket om mål, som just nu?Det är Globala Mål, klimatmål, hållbarhetsmål, mål om klimatneutralitet, NettoNoll-mål o.s.v... Man kan nästan få uppfattningen att det viktigaste med hållbarhetsarbetet är att ha ETT tydligt definierat mål. Om...

Hållbar tillväxt – är det möjligt…?

Hållbar tillväxt – är det möjligt…?

I år (2021) inträffade Earth Overshoot Day den 29 Juli. Det innebär att all den "avkastning" i form av förnyelsebara resurser som jorden kan producera på ett år har förbrukats. Under resten av året lagrar vi alltså upp avfall (CO2) i atmosfären och förbrukar jordens...

Innebär detta slutet på greenwash och svammel…?

Innebär detta slutet på greenwash och svammel…?

Den 21 April publicerades EU-kommissionens förslag till ändringar av EU-direktiv och regler gällande obligatorisk hållbarhetsrapportering. Det så kallade "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD).Nu skall förslaget "bara" dras igenom beslutsmaskineriet...

Företagen som anser att klimatkrisen är DITT problem…

Företagen som anser att klimatkrisen är DITT problem…

"Genom historien är det inte ovanligt att olika företag och branscher har pekat ut individualismen och lagt skulden för systemfrågor på enskilda medborgare. Tobaksföretag skulle inte existera utan rökare. Skräp skulle inte existera utan oss slarviga nedskräpare. Bilar...

Det finns bara EN systemgräns…!

Det finns bara EN systemgräns…!

Systemgränser är ett begrepp som förekommer ofta och i många olika sammanhang, inte bara när det gäller hållbarhet. Ibland kallas det inte för systemgräns utan något annat, men med samma syfte - att avgränsa. Det är väldigt vanligt att man hittar på egna systemgränser...

CO2-rekord – är detta det lägsta våra barn får uppleva?

CO2-rekord – är detta det lägsta våra barn får uppleva?

På påskafton, 2021-04-03, översteg koldioxidhalten i atmosfären 420 ppm för första gången i mänsklighetens historia. Ett rekord som vi verkligen inte ville slå! Grafen på bilden ovan visar koldioxidhalten i atmosfären under de senaste 800.000 åren.(Den "moderna"...

Elbilar är inte hållbara

Elbilar är inte hållbara

...de förorsakar bara mindre koldioxidutsläpp...Visst är det lite lustigt hur elbilar, för många, nästan har blivit synonymt med "hållbarhet". När Volvo Cars VD, Håkan Samuelsson, säger "Det finns ingen långsiktig framtid för bilar med en förbränningsmotor", så...

De Globala Målen – Topplistan som aldrig visas…

De Globala Målen – Topplistan som aldrig visas…

Det har redan gått mer än fem år sedan de 193 länderna i FN:s generalförsamling, den 25 September, 2015, antog resolution 70/1: "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" - De Globala Målen för hållbar utveckling. Den ambitiösa agendan med...

Hyckleriet fortsätter – skall det vara så svårt att förstå…

Hyckleriet fortsätter – skall det vara så svårt att förstå…

Forskningsrapporterna kommer allt tätare. Alla visar med stor samstämmighet att vi MINST behöver en tvåsiffrig årlig global minskningstakt om vi skall ha någon chans att klara 1,5-graders målet. Samtidigt har det väl inte undgått någon att vi har en världsomspännande...

”Vilseledande och falska myter om klimatkompensation”

”Vilseledande och falska myter om klimatkompensation”

"Vi måste sluta marknadsföra produkter och resor som klimatneutrala och klimatpositiva..." "Idén med klimatkompensation är lockande, men i debatten finns många myter om detta..." "Mål som NettoNoll, Klimatneutral och Klimatpositiv är ofta inte så ambitiösa som de...

BECCS och CCS – drömmen om en magisk teknikfix…?

BECCS och CCS – drömmen om en magisk teknikfix…?

När det pratas om Paris-avtalet, +1,5 °C eller +2,0 °C-målet så tänker nog de flesta att det räcker om vi minskar våra utsläpp till nära noll någon gång runt år 2050. Om trettio år. Det är också ofta så som våra politiker och de flesta företagsledare m.fl beskriver...

Strategisk Hållbar Utveckling – FSSD

Strategisk Hållbar Utveckling – FSSD

Efter att ha jobbat med hållbarhet och hållbar utveckling i olika sammanhang under mer än femton år. Är jag fortfarande lika förundrad över hur många företag som talar om hållbarhet, utan att egentligen försöka förstå eller definiera vad hållbarhet verkligen innebär....

5 saker du måste veta om Klimatkompensation

5 saker du måste veta om Klimatkompensation

En enkel fråga: "Kan jag, genom att betala någon annan för att hen inte skall kasta skräp imorgon, kompensera för min fortsatta nedskräpning idag?" Du kanske tycker det är en enkel fråga, men det är precis det här de som förespråkar och säljer klimatkompensation...

Har egoism och marknadsföring tagit över agendan?

Har egoism och marknadsföring tagit över agendan?

UPPDATERAD 2020-09-08, 2020-10-07 Nu har det snart gått fem år sedan de 193 länderna i FN:s generalförsamling, den 25 September, 2015, antog resolution 70/1: "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" - De Globala Målen för hållbar...

NOLL-intresse skapar Ointresse…

NOLL-intresse skapar Ointresse…

Du har nog sett dem, målutfästelser, marknadsföring och certifieringar som fokuserar på att nå "Netto-Noll utsläpp". Det har på senare tid blivit ett av hållbarhetsbranschens "buzzword". Alla dessa företag som hävdar att de redan är eller skall bli "Klimatneutrala"......

Litet Hållbarhetslexikon…

Litet Hållbarhetslexikon…

Eller kanske man skall kalla det ett debattinlägg om "Marknadsföringsjibberish"... Det finns säkert de som tycker att det här med ordval är "petigt" och att det ju bara är "ord", men visst är det lite underligt hur användandet av olika termer och ordval i samband med...

Det ”NORMALA” är inte alls normalt…

Det ”NORMALA” är inte alls normalt…

Nu när Corona-pandemin har blivit den "nya vardagen", så pratas det en hel del om hur länge det skall dröja innan allt blir "normalt" igen. Det pratas om stödpaket hit och stödpaket dit, om ökade lånegarantier, större lånemöjligheter och andra ekonomiska insatser för...

$

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This