Emissions Gap Reports

FN:s (UNEP) årliga miljöutsläppsrapporter presenterar en bedömning av aktuella nationella begränsningsinsatser och de ambitioner länderna har presenterat i sina nationellt fastställda bidrag, som ligger till grund för Parisavtalet.

”Vad kommer hända med de globala utsläppen av växthusgaser om länderna håller alla sina klimatlöften?
Och vad händer om länderna misslyckas?”

FN säger att; ”Tekniskt sett är det fortfarande möjligt att hålla den globala uppvärmningen under +2 °C, men regeringarna kommer att behöva göra
mycket kraftfullare åtaganden för att minska sina utsläpp”.

Enligt UNEP är ”gapet” så här stort mellan vad länderna har lovat göra och vad som måste göras!

…och det förutsätter ändå att det skapas väldigt omfattande ”Negativa Utsläpp” (NET:s)

The baseline scenario estimates what would happen to global greenhouse gas emissions in the absence of any climate policies since 2005.
The current policy scenario takes into account all of the policies now in place, but assumes that no additional measures are undertaken.
The unconditional NDC scenario assumes that countries meet all of the climate pledges that have no conditions attached.
Under the conditional NDC scenario, it is assumed that countries achieve all of their climate pledges, including those with conditions.

If we want to prevent warming of 2°C by 2100, then we will have to make sure that our emissions output doesn’t exceed 40 gigatons of CO2 equivalent by 2030.

And to prevent 1.5°C of temperature rise by 2100, our total emissions will have to stay below 24 gigatons of CO2 equivalent

Rapporterna finns här

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012