Exponential Climate Action Roadmap

Uppdaterad 2020-01-20

Exponential Climate Action Roadmap publicerades första gången den 13 september, 2018 vid Global Climate Action Summit i San Francisco. Rapporten har sedan uppdaterats inför FN:s Climate Action Summit den 23 September 2019.

Rapporten skisserar den globala ekonomiska omvandlingen som krävs tills 2030 för att uppfylla Parisavtalet.

Den 20 Januari, 2020 lanserades ”The 1,5 °C Playbook”. En guide till exponentiell klimatstrategi för företag och organisationer i alla storlekar. Ett konkret verktyg för att underlätta halvering av utsläpp minst vart tionde år och flytta affärsfokus till noll-koldioxidlösningar. Baserat på den senaste vetenskapen, med fokus på enkelhet och snabbhet och med syfte att omvandla ekonomin.

Parisavtalets mål att minska risken för farliga klimatförändringar kan uppnås om utsläppen av växthusgaser når sin ”peak”  2020, halveras 2030 och sedan halveras igen 2040 och 2050. Det är nu tekniskt genomförbart och ekonomiskt tilltalande, men utvecklingen i världen är för närvarande ”off-track”.
Färdplanen fokuserar på de omedelbara prioriteringarna och har tre syften:

  • Att kommunicera omställningstakt, skala och systemfrågor för av den nödvändiga ekonomiska omvandlingen.
  • Att koppla de exponentiella uppskalningspotentialerna i den digitala revolutionen till klimatutmaningen.
  • Att stödja momentum inom politik, marknader och teknik.
Exponential Climate Action Roadmap redovisar väsentliga steg fram till 2030 för att katalysera åtgärder med den hastighet och skala som krävs för att bekämpa klimatförändringen. Den ligger till grund för deklarationerna som meddelades vid det globala klimatmålstoppmötet, i synnerhet Step Up-förklaringen från klimatledare i näringslivet och entreprenörernas uppmaning till handling. Projektet stöds av en digital Climate Action Dashboard – ett verktyg som nu används av Sverige för att spåra framstegen mot en fossilfri ekonomi år 2045.

Grundläggande Steg

  1. Snabb förändring/transformation är väsentlig
  2. Från inkrementell till exponentiell förändring
  3. Skapa ett ostoppbart momentum
  4. Verklighetskontroll

Carbon Law

Exponential Climate Action Roadmap bygger på backcasting, vilket innebär att man har kartlagt hur utsläppen måste minska och undersöka hur snabbt olika lösningar behöver genomföras för att få oss dit.

Utsläppsminskningar fastställs för varje sektor i världsekonomin för att följa ”Carbon-Law” om halvering utsläppen varje decennium från 2020.

Minskningskurvor

Föreslagna ”kurvor” för att inom varje sektor halvera utsläppen från ”peak” 2020 till år 2030 (y-axeln visar sektorns årliga utsläpp i %). Varje kurva visar det relativa bidraget till utsläppsminskningar från befintliga lösningar, t.ex. cirkulär ekonomi eller elbilar. Siffrorna angivna i varje graf indikerar utsläpp år 2020 respektive 2030 i miljarder ton (Gt) CO2e per år.

Rapporter

THE 1.5 °C
BUSINESSPLAYBOOK
Exponential Roadmap 1.5
1,5 °C Climate Ambition
Exponential Roadmap 1.0