The Global Risks Report 2020

Den 15: e upplagan av World Economic Forum: s globala riskrapport publicerades den 15 Januari, 2020.

Kritiska risker visar sig alltmer påtagligt – Den globala ekonomin står inför en ökad risk för stagnation, klimatförändringarna slår hårdare och snabbare än väntat, och en fragmenterad cyberspace hotar nästa generations tekniks fulla potential – allt medan medborgare världen över protesterar mot politiska och ekonomiska förhållanden och uttrycker oro över system som förvärra ojämlikheten.

Utmaningarna vi står inför kräver omedelbar kollektiv handling, men sprickorna inom det globala samhället verkar bara öka.

Vi måste agera snabbt och målinriktat inom ett alltmer oroligt globalt landskap.

Länk till Rapporten

Världens ”risklandskap” förändras

Global Risks Report använder två specifika synsätt för att utvärdera globala risker:

1. Sannolikheten för att en händelse inträffar.
2. Konsekvensen eller svårighetsgraden av en händelse, om den skulle inträffa.

Det är uppenbart att sammansättningen av dessa globala risker har förändrats under de senaste åren.

An Unsettled World

Världen kan inte vänta på att dimman av geopolitisk och geoekonomisk osäkerhet skall lätta. Att avvakta med att rida ut den akuta krisen i hopp om att det globala systemet kommer att ”snäppa tillbaka” till någon form av ”normalläge” riskerar att missa viktiga ”fönster” för att möta de alltmer pressande utmaningarna. I viktiga frågor som ekonomi, miljö, teknik och folkhälsa måste alla inblandade hitta sätt att agera snabbt och ändamålsenligt i ett oroligt globalt landskap.

Kraftfulla ekonomiska, demografiska och tekniska krafter formar en ny maktbalans. Resultatet är ett oroligt geopolitiskt landskap – ett landskap där stater i ökande omfattning tittar på möjligheter och utmaningar genom en envägslins.

Det som en gång gällde för alliansstrukturer och multilaterala system gäller inte längre eftersom enskilda stater ifrågasätter värdet av långvariga ramar, antar en mer nationalistisk inställning i sin strävan efter enskilda dagordningar och väger de potentiella geopolitiska konsekvenserna av ekonomisk frikoppling.

Utöver risken för konflikter – Om alla inblandade koncentrerar sig på kortsiktiga geostrategiska fördelar och inte lyckas ombilda eller anpassa mekanismer för samordning under denna oroliga period, kommer möjligheterna att agera i viktiga prioriteringar att försvinna.

Share This