The Global Risks Report 2019

The Global Risk Report 2019 publicerades den 15 januari, mot bakgrund av oroande geopolitiska och geoekonomiska spänningar. Om de inte blir lösta, kommer dessa spänningar att hindra världens förmåga att hantera ett växande mängd av kollektiva utmaningar, från de ökade bevisen på klimat- och miljöförstöring till de ökande störningarna på en fjärde industrirevolution.

Rapporten presenterar resultaten från World Economic Forum:s senaste ”Global Risk Perception Survey”, där nästan 1000 beslutsfattare från den offentliga sektorn, den privata sektorn, akademin och det civila samhället bedömer riskerna för världen.

Nio av tio respondenter förväntar sig försvårande ekonomiska och politiska konfrontationer mellan stormakter i år. Under en tioårsperiod ses extrema väder- och klimatförändringspolitiska misslyckanden som de allvarligaste hoten.

Länk till Rapporten

Världens ”risklandskap” förändras

Global Risks Report använder två specifika synsätt för att utvärdera globala risker:

1. Sannolikheten för att en händelse inträffar.
2. Konsekvensen eller svårighetsgraden av en händelse, om den skulle inträffa.

Det är uppenbart att sammansättningen av dessa globala risker har förändrats under de senaste åren.

Under 2009 var världen fortfarande på väg ut ur den globala finanskrisen, så ekonomiska bekymmer var naturligtvis i spetsen för diskussionerna vid den tiden. Idag är de mest sannolika scenarierna och de med störst konsekvenser relaterade miljö- och klimatförändringarna.

En ökande trend handlar om cybersäkerhetshot och oro över säkerheten för personuppgifter.

Ytterligare en annan starkt oroande trend är att massförstörelsevapen återigen har dykt upp som ett högst påtagligt hot. Ett hot som också accentueras av att de två supermakterna, USA och Ryssland, nyligen har avbrutit det långvariga nedrustningsavtal (INF) som gällt ända sedan ”kalla krigets” dagar..

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This