The Global Risks Report

Uppdaterad: 2022-01-14

World Economic Forum:s Global Risks Report-serie spårar globala riskuppfattningar bland riskexperter och världsledare inom företag, myndigheter och civilsamhället.

Den undersöker risker inom fem kategorier:

 • Ekonomiska
 • Miljömässiga
 • Geopolitiska
 • Samhälleliga
 • Tekniska.

Varje år analyserar rapporten också viktiga risker att utforska vidare i djupdykningskapitlen – dessa kan vara risker som är framträdande i vår undersökning, de för vilka varningssignaler börjar dyka upp eller potentiella blinda fläckar i riskuppfattningar.

De viktigaste punkterna – Rapport 2022

 • Globala riskuppfattningar lyfter fram samhälleliga och miljömässiga problem
 • En divergerande ekonomisk återhämtning hotar samarbete kring globala utmaningar
 • En oordnad klimatomställning kommer att förvärra ojämlikheterna
 • Ett växande digitalt beroende kommer att intensifiera cyberthoten
 • Hinder för rörlighet riskerar att förvärra den globala osäkerheten
 • Möjligheter i rymden kan begränsas av friktioner
 • År två av pandemin ger insikter om motståndskraft

%

Bekymrade och oroliga

Topp 10 globala risker

För de närmaste 10 åren

Ekonomisk risk
Miljö-/Klimatrisk
Geopolitisk risk
Samhällsrisk
Teknologisk risk

1.

Misslyckad begränsning av klimatförändringarna

2.

Extrema väderhändelser

3.

Förlust av biologisk mångfald

4.

Eroderande social sammanhållning

5.

Försörjningskriser

6.

Infektionssjukdomar

7.

Mänskligt orsakade miljöskador och katastrofer

8.

Kriser avseende naturresurser

9.

Skuldkriser

10.

Geoekonomiska konfrontationer

Globala riskhorisonter

När kommer risker att bli ett kritiskt hot för världen?

Världens ”risklandskap” förändras

Global Risks Report använder två specifika synsätt för att utvärdera globala risker:

1. Sannolikheten för att en händelse inträffar.
2. Konsekvensen eller svårighetsgraden av en händelse, om den skulle inträffa.

Det är uppenbart att sammansättningen av dessa globala risker har förändrats under de senaste åren.

thefuture, resurs, Topp-5-Risker-Förändring-Sannolikhet-2021
thefuture, resurs, Topp-5-Risker-Förändring-Konsekvens-2021

An Unsettled World

Världen kan inte vänta på att dimman av geopolitisk och geoekonomisk osäkerhet skall lätta. Att avvakta med att rida ut den akuta krisen i hopp om att det globala systemet kommer att ”snäppa tillbaka” till någon form av ”normalläge” riskerar att missa viktiga ”fönster” för att möta de alltmer pressande utmaningarna. I viktiga frågor som ekonomi, miljö, teknik och folkhälsa måste alla inblandade hitta sätt att agera snabbt och ändamålsenligt i ett oroligt globalt landskap.

Kraftfulla ekonomiska, demografiska och tekniska krafter formar en ny maktbalans. Resultatet är ett oroligt geopolitiskt landskap – ett landskap där stater i ökande omfattning tittar på möjligheter och utmaningar genom en envägslins.

Det som en gång gällde för alliansstrukturer och multilaterala system gäller inte längre eftersom enskilda stater ifrågasätter värdet av långvariga ramar, antar en mer nationalistisk inställning i sin strävan efter enskilda dagordningar och väger de potentiella geopolitiska konsekvenserna av ekonomisk frikoppling.

Utöver risken för konflikter – Om alla inblandade koncentrerar sig på kortsiktiga geostrategiska fördelar och inte lyckas ombilda eller anpassa mekanismer för samordning under denna oroliga period, kommer möjligheterna att agera i viktiga prioriteringar att försvinna.

thefuture, resurs, Global-Risk-Report-2021-Landscape

Strategic Intelligence

På World Economic Forums hemsida finns länkar till en mängd rapporter och studier.
(Klicka på bilden nedan)

thefuture, WEF, Strategic Intelligence

Rapporter

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This