Förändring

”Hållbarhet är inte en destination, det är en livsstil.” 

Förändring är sällan enkelt – ändå pågår den hela tiden.

Omställningen till ett hållbart samhälle är kanske en av de mest komplexa och genomgripande förändringarna vi ställts inför.
Den ställer en del gamla sanningar ”på huvudet” och öppnar samtidigt för en lång rad nya spännande möjligheter…

Förändringen berör oss dessutom på väldigt många plan, inte bara i våra företag, utan även privat och i samhället runt omkring oss.

”Förändringens hemlighet – att fokusera all din energi, inte på att bekämpa det gamla utan på att bygga det nya”

– Sokrates –

Vill du följa med på ”hållbarhetsresan” – Kontakta oss!
Förändring, är vår ”mission”!

Nudging

En välment knuff i rätt riktning – ungefär så kan man på ett enkelt sätt beskriva nudging.

Nudging syftar inte till att förändra någons värderingar och inte heller till att öka flödet av information. Avsikten är att påverka rutinbeteenden eller att underlätta för individer att göra val i situationer med komplex information. De mer önskvärda alternativen görs mer tillgängliga genom att erbjuda dem som standardalternativ, genom att göra viktig information mer framträdande, genom att förenkla komplex information för användarna, eller genom att ändra den fysiska miljön.

Nudging kan vara väldigt effektivt för att gå från ”Vill” till ”Gör” i förändringstrappan…

thefuture, FSSD-Metoden, Backcasting, Black

Backcasting

Ibland ser man inte skogen för bara träd…

Prognoser och olika framtidscenarior baseras oftast på olika tankar, ideér och trendspaningar om hur framtiden kan utvecklas från den nuvarande situationen.

Backcasting innebär att man istället börjar med att, på ett konkret sätt, definiera vad som gäller när man har nått målet. Därefter kartlägger man nuläget och tar fram en övergripande plan för vilka utvecklingssteg och förändringar som ”behövdes” för att nå målet.

Den här metoden har visat sig extra väl lämpad för hållbar utveckling, för att den ”frigör sig” från business-as-usual och istället startar i framtiden, med de förutsättningar som gäller när vi är hållbara. Den gör det dessutom enklare för företag att ”hantera” den yttre påverkan som hela tiden strömmar in, under resan, i form av olika trender, regelförändringar, konjunkturförändringar o.s.v.

Nyfiken på backcasting – Kontakta oss!

thefuture, Fokus Förändring - Kortleken

Fokus Förändring – kortleken

Fokus Förändring – kortleken från thefuture® belyser ett antal skäl till varför människor motstår förändring.

Vi tror att den snabbaste och mest effektiva vägen för att övervinna motstånd börjar med empati.

Kortleken erbjuder ett snabbt och roligt sätt att avslöja empatiska insikter som kan hjälpa till att forma ditt och medarbetarnas synsätt på motstånd och förändring. 

Vill du veta mer eller kanske spela ett parti – Kontakta  oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!