Interim- eller projektlösning

”One day or Day one – You decide...” 

Kanske vill du komma igång med ”hållbarhetsarbetet” men behöver inte en heltidstjänst. Kanske behöver du någon som kan hjälpa till med genomförandet av ett specifikt hållbarhetsprojekt eller extra kapacitet i något skede.

Då kan en interim- eller projektlösning vara ett bra alternativ för att komplettera med ”pusselbiten” som saknas.

Kontakta oss – vi hjälper gärna till.

thefuture-origo-red

Temporär Expertis

I takt med att omvärlden förändras, ändras också kompetensbehovet. Att kontinuerligt matcha organisationens kompetens med förändrade eller nya behov är en utmaning.

Företag har ett ständigt behov av att tillämpa ny teknologi, anpassa sina strategier och affärsprocesser för att inte hamna efter sina konkurrenter och det är ofta omöjligt att ha all nödvändig kompetens ”in-house”.

Det finns många situationer där en inlånad specialist kan vara lösningen. Som utomstående ser de organisationen med nya ögon vilket också kan underlätta för att ta nödvändiga beslut och genomföra förändringar.

thefuture-origo-red

Tillfälliga arbetstoppar

Alla företag går igenom perioder av hög arbetsbelastning.

Det kan vara FoU-projekt som behöver genomföras parallellt med den ordinarie verksamheten, produktlansering, revisioner, bokslut eller anpassning till nya lagar och rutiner.

Vid sådana tillfällen är det fördelaktigt att kunna hyra in expertis som kan få jobbet gjort utan en lång period av introduktion och upplärning.

thefuture-origo-red

Frånvaro

Tjänstledighet, föräldraledighet, sabbatsår, sjukdom, ”vabbruari” – frånvaro kan ha många orsaker.

För mer administrativa roller handlar det då ofta om att hitta en ersättare med den rätta kompetensen snabbt för att processerna skall fungera problemfritt.

När vakansen uppstår i en specialistfunktion är det ofta kritiskt för att kunna fatta affärsbeslut, bibehålla kontroll och följa föreskrifter kring t.ex rapportering.

Fördelen med en interimkonsult är att de ofta har en karriär inom sitt område innan de bestämt sig för att ”frilansa”.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!