Utbildning

”…det finns inget likhetstecken mellan information och kunskap.

Kunskap är ”inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer”, enligt Wikipedia. Till skillnad från information kräver kunskap att man förstår och kan tillämpa information och idéer.

thefuture® bidrar med kunskap och insikt om hållbar utveckling som underlättar omställningen för företag och organisationer. Skräddarsydd utbildning för just dina behov. 

Vill du veta mer eller ha hjälp med utbildning om hållbar utveckling – kontakta oss!

  • utbildningar för beslutsfattare och ledningsgrupper
  • utbildningar för medarbetare
  • utbildningar för kunder, leverantörskedjor etc.
  • utbildningar i projekt – skapa en ”gemensam plattform”
  • workshops, aktivt lärande
  • kunskap/utbildning/seminarier som marknadsföring – ”dela med dig av kunskap”

I en snabbt föränderlig värld med ”fake news” och ”alternativa sanningar” är kunskap en ovärderlig tillgång. Med kunskap följer också insikt om vart vi är på väg och hur det egna företaget kan bidra till en hållbar utveckling.