Utbildning

”…det finns inget likhetstecken mellan information och kunskap.

Kunskap är ”inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer”, enligt Wikipedia. Till skillnad från information kräver kunskap att man förstår och kan tillämpa information och idéer.

thefuture® bidrar med kunskap och insikt om hållbar utveckling som underlättar omställningen för företag och organisationer. Skräddarsydd utbildning för just dina behov. 

Vill du veta mer eller ha hjälp med utbildning om hållbar utveckling – kontakta oss!

  • utbildningar för beslutsfattare och ledningsgrupper
  • utbildningar för medarbetare
  • utbildningar för kunder, leverantörskedjor etc.
  • utbildningar i projekt – skapa en ”gemensam plattform”
  • workshops, aktivt lärande
  • kunskap/utbildning/seminarier som marknadsföring – ”dela med dig av kunskap”

I en snabbt föränderlig värld med ”fake news” och ”alternativa sanningar” är kunskap en ovärderlig tillgång. Med kunskap följer också insikt om vart vi är på väg och hur det egna företaget kan bidra till en hållbar utveckling.  

Genomförande

Utbildningar kan genomföras ”live” eller virtuellt och kombineras med E-learning avsnitt, virtuella plattformar (t.ex Mural, Mentimeter) etc. 

Utbildning - Checklista

De viktigaste momenten för en utbildning med hög relevans och inlärning.

LÄS MER!

Säkerställ en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning frigör intellektet, låser upp fantasin och är grundläggande för självrespekt. Det är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett progressivt, hälsosamt samhälle. Lärande gagnar varje människa och bör vara tillgängligt för alla.