Rapportering

”… hur känner du igen ett hållbart företag?

Företag som på ett transparent och tydligt sätt redovisar sin påverkan på samhället och miljön har ett större förtroende bland kunder, samarbetspartners och investerare.

Samtidigt ökar också kraven från omvärlden på att redovisa hållbarhet. Fr.om. 1 januari 2017 finns kravet att stora företag skall upprätta en hållbarhetsrapport inskrivet i årsredovisningslagen, ÅRL. (EU-krav)

Har du frågor kring hållbarhetsrapportering, vill du veta mer om olika system eller behöver du hjälp med att rapportera och berätta om ditt hållbarhetsarbete – Kontakta oss!

Samtidigt som medvetenheten kring hållbarhetsfrågor ökar i samhället så kan hållbarhetsredovisning, för många företag, vara den första riktigt konkreta kontakten med omställningen till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsrapportering medför att organisationens olika processer och ”flöden” genomlyses med ett nytt perspektiv. Ofta finns svaren på många av de ”nya frågeställningarna” redan på olika sätt i företagens uppföljnings- och redovisningssystem. Rapporteringen genererar också oftast en rad olika nyckeltal (KPI:er) som sedan blir en viktig del av företagets uppföljnings- och kommunikationsverktyg för den fortsatta hållbarhetsresan. 

Trenden idag är att allt fler företag gör hållbarhetsrapporteringen till en del av årsredovisningen och att allt större del av redovisningen sker digitalt via hemsida, ”appar” eller andra portaler, ofta utgör den dessutom en allt viktigare del av företagets marknadsföring.
Redovisning av olika nyckeltal i realtid blir också allt vanligare.

thefuture, ESRS_logo

European Sustainability Reporting Standards

EU:s ramverk för redovisning av hållbarhetsinformation.

Ramverket är uppbyggt kring 12 standarder med sammanlagt 82 kriterier

Globala Hållbarhetsmålen

FN:s 17 Globala mål – till år 2030.
Planetens viktigaste agenda just nu!
Gäller för alla människor och alla länder.

Tid kvar till 2030

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Global Reporting Initiative

Världens mest använda ramverk för redovisning av hållbarhetsinformation.

GRI Standards har en sammanhängande, modulär struktur för rapportering om en rad ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.

UN Global Compact

FN:s uppmaning till företag att anpassa sina strategier och verksamheter till tio  universella principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption och vidta åtgärder som främjar samhällsmålen.

Certifierings-, Informations- och rapporteringssystem

Utöver de övergripande ramverken för hållbarhetsrapportering, finns en lång rad system för hela, eller delar av en organisations verksamhet, produkter, tjänster mm.
Det finns också en rad olika system för miljöcertifieringar, hållbarhetsindex, ISO-standarder etc.

Flera av de här systemen kan vara till stor hjälp för att kunna förtydliga och definiera olika delar av ett företags verksamhet och krav. Ett litet urval:

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!