Inspiration

”…ett stimuli som sätter igång mental verksamhet.”

(Wikipedia)

Alla behöver inspiration – inte minst när det gäller hållbarhetsfrågor.

Oavsett om ”hållbarhetsresan” ännu inte har börjat, eller om den pågår, så behövs ibland energitillskott eller nya infallsvinklar.

Det kan t.ex. handla om att skapa en ”Sense of Urgency” för att komma igång eller nytändning i ett pågående förändringsarbete.

Det kan också vara en omvärldsbetraktelse eller ett steg i att öka kunskapen hos ledningsgruppen, medarbetarna eller varför inte hos kunder och affärskontakter.

Inget inspirationstillfälle eller workshop är det andra likt.
Varje organisation och situation har olika förutsättningar och ett eget sammanhang.

Gemensamt är dock att innehållet skall vara högaktuellt, faktabaserat och vetenskapligt säkerställt. Hållbarhetsfrågan utvecklas och förändras just nu i en rasande fart, många olika trender pågår parallellt. Det finns också en hel del ”alternativa sanningar” och synsätt att se upp med.

Hållbarhet är en komplex fråga där det gäller att inte tappa överblicken och sammanhanget samtidigt som man ”djupdyker” i enskilda frågor.

Kontakta Sören Andersson och diskutera igenom ditt inspirationsbehov – Behöver du en samtalspartner, bollplank, föreläsare, work-shopledare, facilitator, utbildare eller kanske något helt annat – vi har lösningen.

Två deltagare eller tvåhundra, en gång eller flera gånger, ledningsgruppen eller hela organisationen, i Sverige eller världen, på nätverksträffen eller konferensen, på Svenska eller Engelska – kontakta oss

Tillsammans med samarbetspartners i vårt nätverk kan vi även lösa mer komplexa inspirations- eller kompetensfrågor.

Volontär

Vi försöker så ofta vi har möjlighet att hålla föreläsningar för studenter. Det sker oftast via den ideella organisationen Transfer, men också via direktkontakt. De senaste 2-3 åren har det blivit över 50 föreläsningar på universitet och gymnasier – alltid med stort gensvar.

(Studenternas genomsnittsomdöme: >9,4 på en 10-gradig skala)

Utöver volontärföreläsningarna samarbetar vi också med ett antal gymnasier/högskolor som inleder varje läsår med en ”hållbarhetsdag”, där vi under en heldag verkligen får chansen att dyka ner i olika frågor och tillsammans med studenterna diskutera framtidens utmaningar och möjligheter.

Detta är vi väldigt tacksamma för – vi har minst lika stort utbyte av detta som studenterna, kanske t.o.m. mer.

Volontärföreläsningar