Samarbete

”Om du vill gå fort, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans.”

(Afrikanskt ordspråk)

Komplexiteten i dagens samhälle gör det mycket svårt att göra en ”hållbarhetsresa” på egen hand. Omställningen omfattar inte bara en delvis förändrad syn på ekonomi, den handlar också om hur företag och organisationer samverkar med varandra, med samhället och vår miljö.

”Mänskligheten (och vår ekonomi) är helt beroende av
ett välmående samhälle på en välmående planet!”

Tillsammans är ett ledord som blir allt tydligare för varje steg man tar på sin hållbarhetsresa. Det handlar dessutom oftast om betydligt tätare och mer långtgående samarbete än vad som tidigare varit vanligt. Oavsett om det handlar om interna samarbeten inom organisationen eller externa med leverantörer eller kunder, så ökar också behovet av transparens och öppenhet oftast på ett sätt som kräver ändrade förhållningssätt.

Vi arbetar tillsammans med organisationer som vill skapa en hållbar framtid – kontakta oss så pratar vi samarbete.

thefuture-samrbete-relay

Hållbara leverantörskedjor

Väldigt få företag hanterar hela sin produkt- eller tjänstekedja inom sin egen organisation.
Ofta utgör företaget och dess produkter eller tjänster en del av en leverantörskedja.

Hållbara leverantörskedjor ställer krav på ett betydligt tätare samarbete och mer gemensamt ansvarstagande kring en lång rad frågor som tidigare oftast kunde hanteras mer självständigt av de företag som ingår i kedjan. 

Detta ställer helt andra krav på transparens och påverkar naturligtvis inte bara upphandling och kontraktskrivning utan även förhållningssätt och leveransinnehåll.

När nu omställningen till hållbarhet har börjat ”få upp farten” är det ju heller inte osannolikt att kraven från din kund, beställare eller leverantör ställs innan/samtidigt som er resa har startat.

GHG-Scheme-homepage

Scope 1, 2 och 3

De flesta som har upprättat eller läst en hållbarhetsredovisning känner nog till det vanligast förekommande ramverket för redovisning av växthusgaser (bl.a. CO2-emissioner), som baseras på det så kallade GHG-protokollet. (Green House Gas protocol)

Ramverket har tydliga regler kring hur emissionerna av olika växthusgaser bör fördelas för att på ett tydligt och jämförbart sätt åskådliggöra ursprunget, hur det är relaterat till verksamheten och samtidigt visa vilken ”rådighet” man har över emissionerna.

I början handlar det mycket om att kartlägga och få fatt på relevanta data, från den egna verksamheten, men också från leverantörer och kunder i leverantörskedjan.

I takt med att omställningen går vidare används ofta en del av dessa data som indikatorer eller nyckeltal för hur väl man lyckas med att t.ex. reducera sina CO2-emissioner eller sin energiförbrukning. Det är därför viktigt att etablera tydliga, repeterbara och lätthanterliga flöden för datainsamling. Samtidigt bör man också tänka igenom vilken möjlighet man har att påverka sina intressenter så att dagens avtalsutfomning etc. inte onödigt försvårar kommande förändringar.

Läs mer om rapportering och hållbarhetsredovisning – HÄR

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!