Blogg

Evig tillväxt på EN planet – utopisk faktaförnekelse!

Evig tillväxt på EN planet – utopisk faktaförnekelse!

(Ovanstående bild i större format hittar du HÄR)Bilden ovan härstammar ursprungligen från rapporten "Limits to Growth" och de scenarior som simuleringar i datormodellen "World3" redovisade. Rapporten har fått både negativ och positiv kritik genom åren men har också...

läs mer
Hållbart Ledarskap – Målhysteri och skygglappar…

Hållbart Ledarskap – Målhysteri och skygglappar…

Just nu översvämmas media med kommunikation om hur man skall hantera EU:s "flodvåg" med nya krav på hållbarhetsredovisning, (CSRD/ESRS), taxonomi, CS3D, m.fl. Det är kurser, diplomeringar, certifieringar, seminarier, fantastiska datorsystem, väsentlighetsbedömningar -...

läs mer
Hållbart ledarskap – mycket större än lagefterlevnad!

Hållbart ledarskap – mycket större än lagefterlevnad!

Lika lite som goda affärsidéer och innovationer har sitt ursprung i årsredovisningslagen (ÅRL), baseras hållbart ledarskap på alla de lagar, regler och redovisningsstandarder som florerar. Lagstiftningen om hållbarhetsredovisning har istället sitt ursprung i bristande...

läs mer
Hållbarhet är inte målet, det är utgångspunkten!

Hållbarhet är inte målet, det är utgångspunkten!

Kommer ni ihåg den där, nästan utslitna, meningen från Brundtlandrapporten? (Vår gemensamma framtid, 1987) "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” Ingen mening...

läs mer
Politikernas löften är rent, oförfalskat, nonsens!

Politikernas löften är rent, oförfalskat, nonsens!

Tror du att världens politiker och de löften som avges vid de årliga COP-mötena kommer att leda till att vi klarar Parisavtalets målsättning om max 2°C global ökning av medeltemperaturen eller rent av max 1,5°C? Tror du att den globala uppvärmningskrisen bara är ett...

läs mer
Klimatkompensation – Gycklarnas marknad

Klimatkompensation – Gycklarnas marknad

Hör du till de som tycker att klimatkompensation är en bra lösning för att göra klimatåtgärder, eller tycker du kanske att det är ett bra komplement till andra åtgärder...? Gemensamt för alla företag på bilden ovan är att de är ett litet urval av alla de som, på något...

läs mer
Pengar löser inte klimatkrisen, de skapar den!

Pengar löser inte klimatkrisen, de skapar den!

COP27 i Sharm el-Sheik är över. Ännu ett misslyckat toppmöte där >40.000, till största delen influgna (> 400 privatjet) deltagare, statsrepresentanter och lobbyister uppenbarligen pratar om något helt annat än förutsättningarna för fortsatt mänskligt liv på vår...

läs mer
Kom ut ur åsiktsbubblan – Lyssna på forskarna!

Kom ut ur åsiktsbubblan – Lyssna på forskarna!

Inför COP27 i Egypten, 6 -18 November, kommer nu forskningsrapporterna tätt. Halterna av växthusgaserna Koldioxid, Metan och Lustgas i atmosfären har aldrig, i mänsklighetens historia, varit högre.De har ökat dramatiskt och är nu på en nivå motsvarande; 149% (CO2),...

läs mer
FN: Leave no one behind! Företagen: Inte vårt ansvar!

FN: Leave no one behind! Företagen: Inte vårt ansvar!

I ingressen till Agenda 2030 står följande: "Alla länder och berörda parter kommer att genomföra denna plan i samarbete och partnerskap..." Under rubriken "Partnerskap" kan man vidare läsa: "...hållbar utveckling på grundval av en anda av förstärkt global...

läs mer
Hållbarhet utan mål…

Hållbarhet utan mål…

Om du frågar hundra personer vad hållbarhet är, får du hundra olika svar! Om du ber någon, lite insatt, redogöra för sitt företags hållbarhetsmål, får du väldigt ofta en sifferuppgift på hur mycket man skall minska sina koldioxidutsläpp till en angiven tidpunkt....

läs mer
De Globala Målen – faller en, faller alla!

De Globala Målen – faller en, faller alla!

Vad är det egentligen som är så svårt att förstå; Odelbart betyder "omöjligt att dela"! De Globala Målen har funnits sedan 25 september 2015 när FN:s generalförsamling antog resolution A/RES/70/1, under namnet: "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable...

läs mer
Klimatkompensation = Att luras med siffror!

Klimatkompensation = Att luras med siffror!

Försöker vi verkligen att ställa om till en hållbar framtid - eller handlar allt bara om att slipa ner "klimatomkostnaderna" för att kunna fortsätta med business-as-usual...? Enligt IPCC och den samlade vetenskapen måste vi under det här decenniet halvera de globala...

läs mer
Hållbarhetsresa eller irrfärd – du bestämmer!

Hållbarhetsresa eller irrfärd – du bestämmer!

Idag ser man mängder av företag ge sig ut på sin hållbarhetsresa utan att ha någon konkret definition av målet för resan. De bara sätter igång en rad olika projekt. Ofta inspirerade av vad som händer i branschen, vad konkurrenterna sysslar med eller vad som är det...

läs mer
Hur mycket bla, bla, bla, skall vi behöva stå ut med…?

Hur mycket bla, bla, bla, skall vi behöva stå ut med…?

FNs / IPCCs senaste rapporter och prognoser visar på en ökning av de globala koldioxidutsläppen med 16% fram till 2030. Femtio procent av alla koldioxidutsläpp som mänskligheten har förorsakat, har skett efter 1990!En tredjedel av dem har skett sedan 2005. Utsläppen...

läs mer
Hållbar tillväxt – är det möjligt…?

Hållbar tillväxt – är det möjligt…?

I år (2021) inträffade Earth Overshoot Day den 29 Juli. Det innebär att all den "avkastning" i form av förnyelsebara resurser som jorden kan producera på ett år har förbrukats. Under resten av året lagrar vi alltså upp avfall (CO2) i atmosfären och förbrukar jordens...

läs mer
Innebär detta slutet på greenwash och svammel…?

Innebär detta slutet på greenwash och svammel…?

Den 21 April publicerades EU-kommissionens förslag till ändringar av EU-direktiv och regler gällande obligatorisk hållbarhetsrapportering. Det så kallade "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD).Nu skall förslaget "bara" dras igenom beslutsmaskineriet...

läs mer
Företagen som anser att klimatkrisen är DITT problem…

Företagen som anser att klimatkrisen är DITT problem…

"Genom historien är det inte ovanligt att olika företag och branscher har pekat ut individualismen och lagt skulden för systemfrågor på enskilda medborgare. Tobaksföretag skulle inte existera utan rökare. Skräp skulle inte existera utan oss slarviga nedskräpare. Bilar...

läs mer
Det finns bara EN systemgräns…!

Det finns bara EN systemgräns…!

Systemgränser är ett begrepp som förekommer ofta och i många olika sammanhang, inte bara när det gäller hållbarhet. Ibland kallas det inte för systemgräns utan något annat, men med samma syfte - att avgränsa. Det är väldigt vanligt att man hittar på egna systemgränser...

läs mer
Elbilar är inte hållbara

Elbilar är inte hållbara

...de förorsakar bara mindre koldioxidutsläpp...Visst är det lite lustigt hur elbilar, för många, nästan har blivit synonymt med "hållbarhet". När Volvo Cars VD, Håkan Samuelsson, säger "Det finns ingen långsiktig framtid för bilar med en förbränningsmotor", så...

läs mer
De Globala Målen – Topplistan som aldrig visas…

De Globala Målen – Topplistan som aldrig visas…

Det har redan gått mer än fem år sedan de 193 länderna i FN:s generalförsamling, den 25 September, 2015, antog resolution 70/1: "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" - De Globala Målen för hållbar utveckling. Den ambitiösa agendan med...

läs mer
”Vilseledande och falska myter om klimatkompensation”

”Vilseledande och falska myter om klimatkompensation”

"Vi måste sluta marknadsföra produkter och resor som klimatneutrala och klimatpositiva..." "Idén med klimatkompensation är lockande, men i debatten finns många myter om detta..." "Mål som NettoNoll, Klimatneutral och Klimatpositiv är ofta inte så ambitiösa som de...

läs mer
BECCS och CCS – drömmen om en magisk teknikfix…?

BECCS och CCS – drömmen om en magisk teknikfix…?

När det pratas om Paris-avtalet, +1,5 °C eller +2,0 °C-målet så tänker nog de flesta att det räcker om vi minskar våra utsläpp till nära noll någon gång runt år 2050. Om trettio år. Det är också ofta så som våra politiker och de flesta företagsledare m.fl beskriver...

läs mer
Strategisk Hållbar Utveckling – FSSD

Strategisk Hållbar Utveckling – FSSD

Efter att ha jobbat med hållbarhet och hållbar utveckling i olika sammanhang under mer än femton år. Är jag fortfarande lika förundrad över hur många företag som talar om hållbarhet, utan att egentligen försöka förstå eller definiera vad hållbarhet verkligen innebär....

läs mer
5 saker du måste veta om Klimatkompensation

5 saker du måste veta om Klimatkompensation

En enkel fråga: "Kan jag, genom att betala någon annan för att hen inte skall kasta skräp imorgon, kompensera för min fortsatta nedskräpning idag?" Du kanske tycker det är en enkel fråga, men det är precis det här de som förespråkar och säljer klimatkompensation...

läs mer
Har egoism och marknadsföring tagit över agendan?

Har egoism och marknadsföring tagit över agendan?

UPPDATERAD 2020-09-08, 2020-10-07 Nu har det snart gått fem år sedan de 193 länderna i FN:s generalförsamling, den 25 September, 2015, antog resolution 70/1: "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" - De Globala Målen för hållbar...

läs mer
NOLL-intresse skapar Ointresse…

NOLL-intresse skapar Ointresse…

Du har nog sett dem, målutfästelser, marknadsföring och certifieringar som fokuserar på att nå "Netto-Noll utsläpp". Det har på senare tid blivit ett av hållbarhetsbranschens "buzzword". Alla dessa företag som hävdar att de redan är eller skall bli "Klimatneutrala"......

läs mer
Litet Hållbarhetslexikon…

Litet Hållbarhetslexikon…

Eller kanske man skall kalla det ett debattinlägg om "Marknadsföringsjibberish"... Det finns säkert de som tycker att det här med ordval är "petigt" och att det ju bara är "ord", men visst är det lite underligt hur användandet av olika termer och ordval i samband med...

läs mer
Det ”NORMALA” är inte alls normalt…

Det ”NORMALA” är inte alls normalt…

Nu när Corona-pandemin har blivit den "nya vardagen", så pratas det en hel del om hur länge det skall dröja innan allt blir "normalt" igen. Det pratas om stödpaket hit och stödpaket dit, om ökade lånegarantier, större lånemöjligheter och andra ekonomiska insatser för...

läs mer
Det här förändrar ALLT!

Det här förändrar ALLT!

Ingen kunde väl förutse att det var möjligt att stänga ner samhället så snabbt och i den globala omfattning som nu sker. På bara tre månader har Corona-viruset, COVID-19, utvecklats till en pandemi som försatt stora delar av vårt moderna och utvecklade samhälle i...

läs mer
Flygutsläppen ”skenar”…!

Flygutsläppen ”skenar”…!

"Förbränningen av jetbränsle ökar nu med ca +44 miljoner liter varje dag!" Flygskam har blivit ett av de mest omskrivna begreppen på sistone, även internationellt och har fått efterföljare också i andra länder. Alltfler väljer att sluta flyga, antar utmaningar typ...

läs mer
Hur känner du igen en klimatförnekare…

Hur känner du igen en klimatförnekare…

Man kan väl säga att det finns flera kategorier av "klimatförnekare": De som helt förnekar att vi har en klimatkris. De som accepterar att vi har en klimatkris, men förnekar att vi människor och vårt beteende är huvudorsaken. De som accepterar eller till och med...

läs mer
Kompensation = clever accounting and creative PR

Kompensation = clever accounting and creative PR

När jag skrev mitt första inlägg om klimatkompensation tänkte jag att; om bara tillräckligt många, lite övergripande, får klart för sig hur grunderna i vår planets snabba och långsamma kolcykler fungerar, så behöver vi ju inte slösa tiden på alla vilseledande...

läs mer
Kompensationsbluffen

Kompensationsbluffen

 Idag... ...såg jag ytterligare 8 företag som "stolt" proklamerade att de kompenserade för sina CO2-utsläpp...  ...läste jag ett inlägg på sociala medier om ett ganska stort fastighetsbolag som lovade att de, nu under hösten, skall börja klimatkompensera för utsläppen...

läs mer
Hållbarhet är inte en risk – det är vår MÖJLIGHET!

Hållbarhet är inte en risk – det är vår MÖJLIGHET!

Ibland blir man bara så "trött"... Nu på morgonen läste jag ännu ett par artiklar om "hållbarhetsrisker", om riskavsnitt i hållbarhets- och årsredovisningar, om "riskmatriser", riskhanteringprocesser och SWOT-analyser. I artikeln fanns ordet "risk" inte mindre än 17...

läs mer
Bristen på ”System-tänk” är otrolig…

Bristen på ”System-tänk” är otrolig…

Om och om igen hör man diskussioner om hållbarhet och ser artiklar som bryter ner allt till "hanterbar storlek", fokuserar på en fråga i taget eller sätter systemgränserna så att det passar den egna uppfattningen bäst. I den politiska diskussionen handlar det idag...

läs mer
Ett samtal om Hållbarhet

Ett samtal om Hållbarhet

När Jan och Caroline Bolmesson, som driver en av Sveriges största bloggar om privatekonomi, RikaTillsammans, bjöd in mig till en intervju/samtal om Hållbarhet kom det att handla om allt från klimatkompensation till personliga koldioxidbudgetar... Bloggen...

läs mer
Utsläpp på kredit…

Utsläpp på kredit…

De senaste veckorna har erbjudandena med "utsläpp på kredit" blivit alltmer påtagliga... SAS köper klimatkompensation åt alla sina "Bonus-kunder" (De som flyger mest). Flygbolaget BRA kontrar med annonskampanj om att de köper kompensation för alla sina kunder och...

läs mer
Klimatkompensation ÄR nutidens avlatsbrev

Klimatkompensation ÄR nutidens avlatsbrev

Klimatkompensation kan man läsa om och hitta i många olika sammanhang. Det dyker upp i marknadsföring för olika produkter och tjänster, på flygbolagens bokningssidor och i hållbarhetsredovisningar. På senare tid har det dessutom dykt upp marknadsföring som...

läs mer
Mer av ”samma”…

Mer av ”samma”…

Jag minns hur jag, när jag för många år sedan, läste boken "Ett år i Provence" av engelsmannen Peter Mayle, blev full i skratt efter att ha läst ett avsnitt som beskrev hur hans chef gjorde när han, på en Paris-restaurang, inte kunde beställa mat på engelska. Han...

läs mer
”All-In” för en hållbar värld…

”All-In” för en hållbar värld…

"Tänka sig, att Nalle Puh, eller kanske var det A.A Milne, har en så djup insikt i hållbar utveckling...!"Hållbarhet har snabbt gått från att vara "nice-to-have", till att vara helt avgörande för vår framtid.Det är den mest förutsägbara och konsekventa "trenden" som...

läs mer
Sluta förneka allvaret…

Sluta förneka allvaret…

Den 8 oktober kom IPCC:s specialrapport (#SR15) "Global Warming of 1,5 °C" om effekterna av global uppvärmning på +1,5 °C över för-industriella nivåer. Det är en rapport som på alla sätt uppmanar oss till att förstå allvaret i vår situation och att omgående sjösätta...

läs mer
Boken alla borde läsa

Boken alla borde läsa

Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan. Ofta i samband med att jag hållit ett föredrag eller av vänner, bekanta och kollegor som vet att jag jobbar med hållbarhet och hållbar utveckling; "Men vad kan jag själv göra - vad har du för tips?" Ofta har jag haft...

läs mer
Grön tillväxt – En omöjlig framtid…!

Grön tillväxt – En omöjlig framtid…!

"Grön tillväxt" - har du hört begreppet förut... Många politiker, ekonomer och beslutsfattare använder begreppet och påstår samtidigt att vi genom att använda effektivare teknologi (teknik-fix) och rätt styrmedel, kan ha en fortsatt ekonomisk tillväxt, samtidigt som...

läs mer
Vi behöver tala klarspråk om klimatet – NU!

Vi behöver tala klarspråk om klimatet – NU!

Många har väl läst eller hört att vi måste begränsa jordens temperaturökning till max +2 °C, till år 2100. Hela Parisavtalet handlar ju i huvudsak om just det. För många känns ju år 2100 så där långt bort att vi inte behöver oroa oss så där speciellt mycket. Så långt...

läs mer
Inom budgeten – eller gränslösa utsläpp…?

Inom budgeten – eller gränslösa utsläpp…?

!!VARNING!! Den här artikeln är baserad på vetenskapliga fakta som kan påverka ditt samvete !!VARNING!! Alldeles nu i dagarna nåddes vi av informationen att månadsmedelvärdet för CO2-halten i atmosfären för första gången har passerat 410 ppm nu i April. Det har aldrig...

läs mer
Hållbart på riktigt eller…

Hållbart på riktigt eller…

Ibland när jag läser ett inlägg om hållbarhet i sociala medier, tittar på en hemsida, är på ett seminarium eller tittar i en hållbarhetsredovisning slås jag av tanken; "Menar vi verkligen samma sak?" Kanske är det inte så enkelt eller självklart trots allt, det här...

läs mer
Åsikter är inte Fakta…!

Åsikter är inte Fakta…!

...i veckan som gick hörde jag en minister och en branschföreträdare diskutera kring flyget - båda använde sina "egna" fakta och i princip verkade diskussionen gå ut på vem som retoriskt kunde framställa sina fakta som "bäst" och, framförallt vem som kunde få den...

läs mer
Planet eller Planeten…?

Planet eller Planeten…?

De senaste veckorna har flygandet, i relation till hållbarhet debatterats flitigt i olika media. Det har varit populistiska utspel med drömmar om framtida "teknikfixar", politiker som sprider "myter" och "fake news", personer som öppet hånat och "idiotförklarat"...

läs mer
Den ”blinda” tron på Marknaden…

Den ”blinda” tron på Marknaden…

Låt oss ta en kritisk titt på det här med marknaden och vår närmast "blinda" tro på dess förträfflighet... Orsak och Verkan - allt vi gör får konsekvenser - svårare än så är det väl egentligen inte... Mänskligheten har under större delen av de ca 200.000 år som vi...

läs mer
Klimatkompensation – nutidens ”avlatsbrev”…?!

Klimatkompensation – nutidens ”avlatsbrev”…?!

Har du någon gång funderat på att klimatkompensera; t.ex. din flygresa på semestern eller kanske företagets verksamhet... Kanske har du blivit lite fundersam. Det verkar ju vara "ganska billigt" - är det verkligen så lätt att bli "klimatneutral".  ...Går det verkligen...

läs mer
What goes around, comes back around – Circular Economy

What goes around, comes back around – Circular Economy

(Originally published; 17 October, 2016 at www.sorenandersson.com) Isn’t it rather simple really…? If you add too much or remove to much from a circular system, it will eventually spin out of control or break down. Nature solved this issue millions of years ago and...

läs mer
Det får någon annan lösa…

Det får någon annan lösa…

Det är enklare än man tror, faktiskt mycket enklare – att låta någon annan ta ansvaret. Vi får allt mer information om hållbarhet. Det sker små framsteg här och där. Men mellan 2014 och 2016 ökade ändå Svenskens ekologiska fotavtryck med +14 %. Om alla...

läs mer
Utvecklar vi åt fel håll?

Utvecklar vi åt fel håll?

Ibland undrar man - Utvecklar vi åt fel håll? De flesta produkter vi köper finns tillgängliga från många olika producenter och även om de skiljer sig åt lite, så är huvudfunktionen, ”nyttan” den samma. (Smartphones är t.ex. förvillande lika och kan, i...

läs mer
Ibland ser man ju inte skogen för alla träd…

Ibland ser man ju inte skogen för alla träd…

Just nu är hajpen för elbilar helt otrolig, och med tanke på alla föroreningar som fossilbränslebilarna ger upphov till, så är det ju absolut en välkommen utveckling. Men… Ibland kan man ju verkligen undra hur smarta vi människor är. – Efter mer än hundra års...

läs mer
Ett brännande ämne…

Ett brännande ämne…

Återvinningsflödet måste öka radikalt annars kommer inte jordens resurser att räcka, vilket ju inte minst ”Overshoot Day” tydligt visar. Enligt Eurostat behövde genomsnittseuropén 2012; 13,5 ton av olika resurser för sin livsstil – det är 260 kg/vecka ...

läs mer
Det verkar inte alls vara enklare än man tror…

Det verkar inte alls vara enklare än man tror…

Den 2 Augusti inträffade 2017 års Earth Overshoot Day - dvs. den dag på året då vi människor har förbrukat den mängd förnyelsebara resurser som vår planet kan återskapa under ett år - baserat på världens genomsnittliga konsumtion/livsstil. Nu lever vi på våra barns...

läs mer
Sommarens boktips…

Sommarens boktips…

Har precis läst Naomi Kleins senaste bok ”No is not enough”. Boken är en väldigt bra sammanfattning av hur den ekonomiska och politiska utvecklingen i det amerikanska samhället har ”tagits över” av den rikaste 1 % och sedan ”kulminerat” genom att Trump blev vald till...

läs mer

Arkiv

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!