FSSD, Nulägesanalys, Organisation

2024 Februari, v.6-7

Välkommen!

Den här undersökningen är en viktig del i arbetet med att kartlägga ett företags nuläge, med avseende på hållbarhetsfrågor.

Syftet med intervjufrågorna är att få insikter kring företagets nuvarande hållbarhetsarbete och identifiera hur organisationen arbetar inom områden som är viktiga för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Resultatet av undersökningen kommer att visa på styrkor och utvecklingsområden.

Målet är att bilda en uppfattning om hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut idag, för att på så sätt utveckla ett relevant och resultatorienterat arbetssätt med affärsfokus på hållbarhetsfrågor utifrån morgondagens krav.

Undersökningens huvuddelar

  1. Allmänt
  2. Ledarskap och affärsnytta
  3. Management
  4. Kultur och kompetens
  5. Kommunikation

Om du stöter på tekniska problem eller har frågor – kontakta mig.
Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Tack för ditt bidrag!

Läs mer om FSSD-ramverket och ABCD-metoden HÄR

Reservlänk
Om din web-läsare inte öppnar undersökningen här nedan. Använd då följande länk för att komma till enkäten.

Nulägesanalys – organisation

Analysen består av 28 frågor uppdelat på 5 huvuddelar.

Share This