Doughnut Economics

Doughnut Economics är ett nyskapande och lättförståeligt  sätt att åskådliggöra vårt samhälles sociala och planetära gränser, framtaget av forskaren och Oxford-ekonomen Kate Raworth.

Den ekologiska ”gränsen” utgörs av jordens nio planetära gränser enligt Rockstrom et al.

Den sociala ”gränsen” är härledd från internationellt överenskomna sociala miniminormer, vilka identifierades och förtydligades av världens regeringar i målen för hållbar utveckling 2015.

Mellan de sociala och planetära gränserna finns ett miljövänligt och socialt rättvist utrymme där mänskligheten kan leva och frodas.

Mer om Doughnut Economics; podcasts, animationer och video-klipp finns på Kate Raworths hemsida: www.kateraworth.com

Mer information och en ”community” finns på 
Doughnut Economics Action Lab

Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist 

– By Kate Raworth –

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This