Argument för att fördröja klimatåtgärder…

Argument och resonemang för att fördröja eller undvika klimatåtgärder genomsyrar ofta debatter om klimatåtgärder. Dessa argument accepterar ofta förekomsten av klimatförändringar, men används för att motivera passivitet eller otillräckliga ansträngningar.

I diskussioner om vilka åtgärder som bör vidtas, av vem och hur snabbt, argumenterar förespråkare av ”klimatfördröjning” för minimala åtgärder eller åtgärder vidtagna av andra. De fokuserar bl.a på negativa sociala effekter av klimatpolitiken och väcker tvivel kring om begränsningar av klimatförändringarna överhuvudtaget är möjliga.

I en aktuell forskningsartikel, publicerad den 8 juni 2020 i Cambridge University press, sammanfattar en internationellt sammansatt grupp samhällsforskare (Lamb WF et al.) de gemensamma dragen i argumentation som strävar att fördröja klimatåtgärder och ger utöver en guide för att identifiera dem, en rad exempel på hur argumenten används.

Allteftersom den offentliga argumentationen om klimatförändringar utvecklas, gör även sinnrikheten och utbudet av argument som används för att bagatellisera eller reducera behovet av åtgärder det. En grundpelare i denna motrörelse har länge varit förnekande av vetenskapen och/eller de mänskliga orsakerna till klimatförändringar, kompletterat med klimatskepticism och personliga attacker på forskare och den vetenskapliga konsensus.

En fjärde strategi har hittills fått relativt liten uppmärksamhet:

Policyinriktad argumentation som utnyttjar samtida diskussioner om vilka åtgärder som ska vidtas, hur snabbt, vem som bär ansvar och hur kostnader och fördelar bör fördelas. Vi kan kalla dessa ”argumentation om klimatfördröjning”, eftersom de ofta leder till dödläge eller en känsla av att det finns oöverträffliga hinder för att vidta åtgärder.

Argumenten länkar också till några av de mest kontroversiella aspekterna av social och politisk förändring; de indikerar att argument om fördröjning ofta innehåller partiella sanningar och kan föras fram i god tro – det är alltså inte ens säkert att den som använder argumenten förstår att ’hen’ i realiteten förespråkar fördröjning…

Vi måste snabbt lära oss att känna igen och bemöta dessa argument, eftersom många organisationer och företag fortfarande inte helt verkar förstå omfattningen av de transformativa förändringar som krävs för att bli hållbara ”på riktigt”, eller vad det verkligen innebär att uppfylla Pariavtalet.

T.ex behöver Sveriges koldioxidutsläpp minska med mellan 12-15% per år fr.o.m 2020 för att vi skall nå Parisavtalet.
Det handlar inte om att vi skall ”minska” de fossila koldioxidutsläppen – de måste upphöra!

En högaktuell forskningsartikel av Kevin Anderson, John F. Broderick & Isak Stoddard; ”A factor of two…”, visar tydligt att även ambitionerna i Sveriges Klimatlag missar Parisavtalet rejält – med en faktor två! 

De här organisationerna och deras förespråkare använder sig ofta av än det ena, än det andra av dessa argument, ungefär som att snurra ”lyckans hjul” på ett tivoli. De bryr sig inte specifikt om enskilda argument, så länge det slutliga resultatet är fördröjning. (…och fortsatt ”Business-as-usual”)

I avsaknad av en högkvalitativ allmän diskussion och i händerna på företag och intressegrupper som kämpar mot transformativ förändring och/eller reglering är risken stor att argumentation om fördröjning kan desorientera och motverka ambitiösa klimatåtgärder.

Forskningsartikeln:
Lamb, W., Mattioli, G., Levi, S., Roberts, J., Capstick, S., Creutzig, F., . . . Steinberger, J. (2020). Discourses of climate delay.
Global Sustainability, 3, E17. doi:10.1017/sus.2020.13

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Argument som används för att bagatellisera eller fördröja behovet av klimatåtgärder.

s
OMDIRIGERA ANSVARET

”Någon annan behöver vidta åtgärder först…”

Individualism

”Det är individer och konsumenter som är de slutligen ansvariga för att vidta åtgärder och för att hantera klimatförändringar…”

Whataboutism

”Våra kolutsläpp är triviala jämfört med […] Därför är det inte vettigt för oss att vidta åtgärder, åtminstone inte förrän […] gör det…”

Fripassagerarens ursäkt

”Att minska utsläppen kommer att försvaga oss. Andra har ingen verklig avsikt att minska sina utsläpp och kommer att dra fördel av det…”

s
DRIV PÅ FÖR ICKE-TRANSFORMATIVA LÖSNINGAR

”Omvälvande förändring är inte nödvändig…”

Teknologisk optimism

”Vi bör fokusera våra ansträngningar på nuvarande och framtida teknik, som kommer att låsa upp stora möjligheter för att hantera klimatförändringarna…”

Bara prat, lite handling

”Vi är världsledande när det gäller att ta itu med klimatförändringarna. Vi har antagit ambitiösa mål och har utlyst klimatnödläge…”

Fossilbränslelösning

”Fossila bränslen är en del av lösningen. Våra bränslen blir allt mer effektiva och är ”bron” till en framtid med låga koldioxidutsläpp…”

Inga piskor, bara morötter

”Samhället kommer bara att svara på stödjande och frivillig politik. Restriktiva åtgärder kommer att misslyckas och bör undvikas…”

s
BETONA NACKDELARNA

”Förändring kommer att vara omvälvande…”

Påtala social rättvisa

”Klimatåtgärder kommer att generera stora kostnader. Sårbara medborgare i vårt samhälle kommer att belastas; hårt arbetande människor kan inte njuta av sin semester…”

Påtala allas välbefinnande

”Fossila bränslen krävs för utveckling. Att överge dem kommer att fördöma de fattiga i världen till svårigheter och tillintetgöra deras rätt till bättre livsförhållanden…”

Politisk perfektionism

”Vi bör bara söka perfekt utformade lösningar som stöds av alla berörda parter; annars slösar vi bort våra begränsade möjligheter till förändring…”

s
GE UPP

”Det är inte möjligt att mildra klimatförändringarna…”

Förändring är omöjligt

”Varje åtgärd för att effektivt minska utsläppen skulle strida mot nuvarande livsstilar eller mänsklig natur och är därför omöjliga att genomföra i ett demokratiskt samhälle…”

Domedagsprofeten

”Alla förmildrande åtgärder vi vidtar är för lite och för sent. Katastrofiska klimatförändringar är redan oundvikliga. Vi bör anpassa oss eller acceptera vårt öde i händerna på gud eller naturen…”

thefuture, resurs, Argument-för-att-undvika-klimatåtgärder

Kategorisering av argument

thefuture, resurs
Rapporten

(Engelska)

Länk till rapporten på
Cambridge University Press

Kompletterande material

(Engelska)

Illustration

(Svenska)

Kategorier

(Svenska)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This