Koldioxidklockan

av Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change.

MCC-klockan visar hur mycket koldioxid som maximalt kan släppas ut i atmosfären om den Globala uppvärmningen skall kunna begränsas till +1,5 °C eller +2 °C. Genom att välja ett scenario  kan du se hur mycket tid som återstår i varje scenario.

Not: Siffrorna är baserade på IPCC: s senaste bedömningsrapport (AR5). Det är mycket troligt att dessa nummer kommer att uppdateras efter utgivandet av IPCC: s specialrapport (#SR15) avseende 1,5 gradersmålet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This