Circularity Gap Report

Uppdaterad: 2022-04-11
(Kompletterad med rapporten för Sverige)

Under 2017 insåg Circle Economy det akuta behovet av att noggrant mäta den cirkulära ekonomin. Hittills har det inte funnits någon global baslinjemätning på det cirkulära tillståndet i vår värld eller tillgängliga data för att verkligen förstå hur vi effektivt kan gå mot cirkularitet eller övervaka framsteg.

Det är därför som, i januari 2018, den första Circularity Gap-rapporten publicerades under World Annual Forum i Davos. Denna första rapport fastställde att vår värld bara är 9,1 % cirkulär, vilket medför en enorm cirkularitetsklyfta. Det gav också ett ramverk och faktabas för att mäta och övervaka framstegen med att överbrygga den globala cirkularitetsklyftan. I januari 2019 lanserades den andra upplagan av Circularity Gap Report, som upprepade att vår globala ekonomi har fastnat i bakvänd riktning och därmed sviker mänskligheten och planeten.

Idag har Circle Economys ansträngningar att mäta den cirkulära ekonomin vuxit till Circularity Gap Reporting Initiative. Initiativet levererar ett årligt globalt cirkularitetsmått som mäter tillståndet i världsekonomin och identifierar nyckelfaktorer för övergången till global cirkularitet. Den ger också insikter i cirkularitetsklyftan för enskilda länder och sektorer. För att förbättra analysen och rekommendationerna för alla Circularity Gap-rapporter kommer Initiativet att bilda en Global Data Alliance fokuserad på att använda data som en kraft för det goda.

Initiativet kommer att fortsätta att sammanföra globala, tvärsektoriella intressenter från akademin, företag, icke-statliga organisationer och regeringar för att samla in, utvärdera och godkänna den auktoritativa årsrapporten.

thefuture, Resurs, Cirkularity Gap Report

EN HALV BILJON TON AV JUNGFRULIGA MATERIAL, VÅR VÄRLD ÄR ENDAST
8,6 % CIRKULÄR.

 

Under de sex åren mellan rubrik-alstrande konferenser i klimatkalendern förbrukade den globala ekonomin en halv biljon ton jungfruligt material.

Det betyder att mellan COP25 i Paris, 2015, där Parisavtalet avtalades, och COP26 i Glasgow, 2021, utvanns 70 % mer jungfruligt material än vad jorden hållbart och säkert kan fylla på.

Detta kan inte fortsätta – vi har bara en planet.

RÅVARUUTVINNINGEN OCH ANVÄNDNINGEN ÖKAR ÅR FÖR ÅR

På bara 50 år har den globala råvaruanvändningen nästan fyrdubblats – den överträffar befolkningstillväxten. 1972,
när Club of Romes rapport ”Limits to Growth” publicerades, konsumerade världen 28,6 miljarder ton.

 

År 2000 hade detta gått upp till 54,9 miljarder ton och
2019 översteg det 100 miljarder ton.

Vår linjära, ”take-make-waste”, ekonomi förbrukar 100 miljarder ton
material per år och slösar bort över 90 %

Ökande avfallsmängder åtföljer den snabba accelerationen av konsumtionen: i slutändan går över 90 % av allt material som utvinns och används till spillo. Eller, på baksidan, bara 8,6 % tar sig tillbaka till vår ekonomi. Och det blir värre: på bara två år minskade den globala cirkulariteten från 9,1 % 2018 till 8,6 % 2020.

thefuture, Resursförbrukning (Sankey)-2022

ATT FÖRSÖRJA DEN GLOBALA BEFOLKNINGEN INOM PLANETENS FRISKA GRÄNSER

CGR-analysen kopplar resursanvändning och växthusgasutsläpp till viktiga samhälleliga behov och önskemål – hur vi äter, rör oss och lever – så att vi kan formulera kraftfulla lösningar som gör det möjligt för oss att försörja den globala befolkningen inom planetens hälsosamma gränser. Men för att veta hur man kan minska materialanvändningen och de globala utsläppen av växthusgaser måste vi veta var de kommer ifrån.

 

Detta beror på att 70 % av alla globala utsläpp av växthusgaser är relaterade till materialhantering och användning. Så om vi inte radikalt förändrar hur vi använder material för att tillfredsställa våra behov, kan vi inte på ett meningsfullt sätt minska utsläppen.

thefuture, resurs, CGR2021-Global Economy-Svenska

21 CIRKULÄRA LÖSNINGAR FÖR VARJE
FÖRETAG, STAD OCH NATION

CGR-analysen kopplar resursanvändning och växthusgasutsläpp till viktiga samhälleliga behov och önskemål – hur vi äter, rör oss och lever – så att vi kan formulera kraftfulla lösningar som gör det möjligt för oss att försörja  den globala befolkningen inom planetens hälsosamma gränser. Men för att veta hur man kan minska materialanvändningen och de globala utsläppen av växthusgaser måste vi veta var de kommer ifrån.

thefuture, resurs, CGR 2021 - Intervention vortex - Svenska

BYGGA, VÄXA OCH SKIFTA.

Om vi omvandlar vår globala ekonomi till en ekonomi där avfall och föroreningar elimineras, produkter och material återanvänds
och naturen regenereras, kan vi:

Minska materialanvändningen med 28 % och växthusgasutsläppen med 39 %

Detta för att:

70 % av växthusgasutsläppen är kopplade till materialhantering och användning

Så att tillfredsställa våra behov och önskemål med färre material kan få radikala konsekvenser.

Var ska man börja? Hur tillämpar man dessa lösningar i ditt lands sammanhang

Även om inget land är det andra likt, finns det fortfarande uppenbara likheter mellan vissa av dem. Circular Economy har tagit fram
tre landsprofiler ”BYGGA”, ”VÄXA” och ”SKIFTA” som kan göra det möjligt för oss att se viktiga och gemensamma teman för varje profil,
vilket gör att länder kan få vägledning och tillgång till de mest effektfulla cirkulära strategierna för deras sammanhang.

UPPTÄCK DE OLIKA LANDSPROFILERNA

Circularity Gap Report 2022 – Sverige

Rapporter

2022

thefuture, resurs, UN-EGR-2019

2021

thefuture, resurs, UN-EGR-2019

2020

thefuture, resurs, UN-EGR-2019

2019

thefuture, resurs, UN-EGR-2019

2018

thefuture, resurs, UN-EGR-2019

Sverige

2022

thefuture, Circularity Report - Sweden

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This