Climate Action Tracker

Uppdaterad: 2022-11-10

Climate Action Tracker är en oberoende vetenskaplig analys som spårar regeringars klimatåtgärder och mäter dem mot det globalt överenskomna Parisavtalets mål att:

”hålla uppvärmningen väl under 2°C och fortsätta ansträngningar för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C.”

Genom ett samarbete mellan två organisationer, Climate Analytics och NewClimate Institute, har CAT tillhandahållit denna oberoende analys till beslutsfattare sedan 2009.

CAT kvantifierar och utvärderar klimatförändringsmål, policyer och åtgärder. Den aggregerar också ländernas åtgärder till global nivå och beräknar troliga temperaturökningar under 2000-talet med hjälp av MAGICC-klimatmodellen. CAT vidareutvecklar sektoriell analys för att illustrera nödvändiga vägar för att uppfylla de globala temperaturmålen.

thefuture, Resurs, Climate Action Tracker
thefuture, CAT, Global
thefuture, CAT, Thermometer, 2022
thefuture, CAT, Emissions Gap, 2022
thefuture, CAT, LNG-capacity, 2022

Rapporter

På CAT:s hemsida finns en mängd rapporter, nedanstående är bara ett urval:

Warming Projections Global update 2022
thefuture, CAT, Reports, Update November 2022
State of Climate Action 2022
thefuture, CAT, Reports, State of Climate Action 2022
Decarbonising Buildings
thefuture, CAT, Reports, Decarbonising Buildings

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This