Climate Change Performance Index

Climate Change Performance Index (CCPI) är ett verktyg för att möjliggöra transparens i nationell och internationell klimatpolitik. CCPI använder ett standardiserat ramverk för att jämföra klimatprestanda i 63 länder och EU, som tillsammans står för över 90 % av de globala växthusgasutsläppen. Klimatprestandan bedöms i fyra kategorier: växthusgasutsläpp, förnybar energi, energianvändning och klimatpolitik.

Klimatkrisen är ett existentiellt hot mot livet på jorden. För att minska omfattningen av krisens effekter måste vi begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, som beslutades i Parisavtalet.

Endast beslutsamma åtgärder kommer att minska utsläppen av växthusgaser, som är ansvariga för klimatförändringarna.

Som ett oberoende övervakningsverktyg har CCPI en ledande roll när det gäller att informera om Parisavtalets genomförandefas. Sedan 2005 har CCPI tillhandahållit analyser av länders klimatskyddsprestanda. Det skapar transparens i klimatpolitiken, gör det möjligt att jämföra klimatskyddsinsatser och låter dig se framsteg och motgångar.

Metodik

CCPI utvärderar 63 länder och EU, som tillsammans genererar 90 %+ av de globala växthusgasutsläppen.
Med hjälp av standardiserade kriterier tittar CCPI på fyra kategorier, med 14 indikatorer: utsläpp av växthusgaser (40 % av det totala resultatet), förnybar energi (20 %), energianvändning (20 %) och klimatpolitik (20 %).

CCPI:s unika klimatpolitiska sektion utvärderar länders framsteg när det gäller att implementera policyer som arbetar för att uppnå Parisavtalets mål.

CCPI 2024: Ranking and Results

Rapporter

thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en
thefuture, cr-climate-equality-201123-en

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This