Climate Equality

A planet for the 99%

Vägen till katastrof: de enorma koldioxidutsläppen från världens rikaste människor

Oxfam har arbetat tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) för att noggrant analysera och dokumentera den obscena ojämlikheten i individers personliga koldioxidutsläpp fram till 2019, det senaste tillgängliga året (se figurer nedan).

Slutsatserna är chockerande!!

thefuture, Resurs, Oxfam Climate Equality
“For years we’ve fought to end an era of fossil fuels
to save millions of lives and our planet.
It’s clearer than ever this will be impossible until we also end an era of extreme wealth,”

Oxfam International interim Executive Director Amitabh Behar.

Världen står inför dubbla kriser med klimatsammanbrott och skenande ojämlikhet.

De rikaste människorna, företagen och länderna förstör världen med sina enorma koldioxidutsläpp. Samtidigt är människor som lever i fattigdom, de som upplever marginalisering och länder i den globala södern de som drabbas hårdast. Kvinnor och flickor, ursprungsbefolkningar, människor som lever i fattigdom och andra grupper som upplever diskriminering är särskilt utsatta.

Att förstå vilken roll superrika och rika människor (den översta 1% och 10% efter inkomst) spelar för klimatkrisen är avgörande om vi ska lyckas stabilisera vår planet och garantera ett gott liv för hela mänskligheten.

De superrika är nyckeln till klimatkrisen på tre sätt:
  1. Genom koldioxiden de släpper ut i sitt dagliga liv, från sin konsumtion, inklusive utsläppen från yachter, privata jetplan och sin överdådiga livsstil;
  2. Genom sina investeringar och aktieinnehav i starkt förorenande industrier och deras egenintresse för att bibehålla ekonomisk status quo;
  3. Genom det otillbörliga inflytande de har över media, ekonomin, politik och policyskapande.

Som ett resultat berövar de resten av mänskligheten livet på en sund, levande och mer jämlik planet.​ Ny forskning av Oxfam och Stockholm Environment Institute som undersöker koldioxidutsläpp över globala inkomstgrupper visar hur uttalad denna koldioxidskillnad är.

2019 FÖRORSAKADE DE ALLRA RIKASTE 1% 

%

AV DE GLOBALA KOLDIOXIDUTSLÄPPEN

Vilket motsvarar de samlade utsläppen
som förorsakades av 66% av mänskligheten fattigaste.

(5 miljarder människor)

 

thefuture, Oxfam_Emissions_share-2_swedish

Oxfams policy-rekommendationer för en jämlik transformation 

Regeringar kan och måste handla nu genom att fokusera på följande tre områden:

  1. Att snabbt och radikalt minska den ekonomiska ojämlikheten för att göra det möjligt att få ner utsläppen och få slut på fattigdomen.
  2. Att snabbt och avsevärt minska koldioxidutsläppen, särskilt från de rikaste länderna, individer och företag, för att hålla den globala uppvärmnings-temperaturen till den säkra gränsen på 1,5°C. Att använda beskattning av de rikaste för att samla in de biljoner dollar som behövs för att finansiera denna övergång och för att betala för förlusten och skadan som redan orsakats.
  3. Förändra i grunden målet för våra ekonomier till välbefinnande för alla och en blomstrande planet.

Med ekonomisk jämlikhet

En global omfördelning av inkomster skulle kunna höja alla till en nivå av 25 dollar per dag eller mer (Världsbankens förslag till välståndsnivå), samtidigt som de globala utsläppen minskar med 10%, och fortfarande lämna de globala rikaste 10% med en genomsnittlig inkomst på cirka $47.000 / capita före skatt

Fortsatt ekonomisk ojämlikhet

Utan att minska ojämlikheten skulle inkomsterna för alla, inklusive de rikaste, behöva öka 50 gånger för att säkerställa att ingen levde under 25 dollar per dag, vilket skulle kräva en expansion i den globala ekonomin som med stor sannolikhet skulle förstöra planeten.

FNs resolution A/RES/70/1 ”Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” – De Globala Målen för hållbar utveckling antogs den 25 September 2015, av generalförsamlingens samtliga 193 länder.

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om multidimensionell fattigdom. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Det är viktigt att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då fattiga människor även finns i rika och medelinkomstländer.

Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Rätten till social trygghet slås till exempel fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ändå saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande trygghet (bland annat personlig säkerhet, mat, vatten och sanitet).

Filmer

Rapporter

thefuture, cr-climate-equality-201123-en

Executive Summary

thefuture, cr-climate-equality-201123-en

Full Report

Acknowledgement:

‘The material Climate Equality: A planet for the 99% – Khalfan, Ashfaq, Nilsson Lewis, Astrid, Aguilar, Carlos, Lawson, Max, Jayoussi, Safa, Persson, Jacqueline, Dabi, Nafkote, Acharya, Sunil” is adapted by the publisher (thefuture®) with the permission of Oxfam, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford OX4 2JY UK www.oxfam.org.uk. Oxfam does not necessarily endorse any text or activities that accompany the materials, nor has it approved the adapted text.’

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This