Climate Trace

Climate TRACE utnyttjar satellitbilder och andra former av fjärranalys, artificiell intelligens och kollektiv datavetenskaplig expertis för att spåra utsläpp av växthusgaser orsakade av människor med oöverträffad detaljrikedom och hastighet.

Climate TRACE:s utsläppsinventering är världens första heltäckande redovisning av växthusgasutsläpp baserad i första hand på direkt, oberoende observation. Med ett innovativt, öppet och tillgängligligt tillvägagångssätt förlitar de sig på framsteg inom teknik för att fylla kritiska kunskapsluckor för alla beslutsfattare som förlitar sig på det lapptäcke med självrapportering som fungerar som grunden för de flesta befintliga utsläppsinventeringar.

Climate TRACE resa började 2019 när WattTime och TransitionZero, fick ett Google.org-bidrag för att övervaka utsläpp från kraftverk från rymden med hjälp av satelliter. Projektet inledde samtal med många forskare och förespråkare runt om i världen, som började fråga: Kan vi övervaka nästan alla utsläpp av växthusgaser som orsakas av människor globalt?

Climate TRACE lanserades i juli 2020 och räknar nu ideella organisationer, teknikföretag, universitet och tidigare vicepresident Al Gore som medlemmar.

thefuture, Resurs, Climate Trace

”We make meaningful climate action faster and easier by harnessing technology to track greenhouse gas (GHG) emissions with unprecedented detail and speed, delivering information that is relevant to all parties working to achieve net-zero global emissions.”

Climate TRACE – Tracking Real- time Atmospheric Carbon Emissions (2022), Climate TRACE Emissions Inventory, https://climatetrace.org

Interaktiv karta

Sök bland mer än 450.000 utsläppskällor över hela planeten

OBS! Billion tonnes (US) = Miljarder ton (Metriskt)

thefuture, Climate Trace Map

Utforska olika sektorer

OBS! Billion tonnes (US) = Miljarder ton (Metriskt)

thefuture, Climate Trace Sectors

Jämför

Med Climate TRACE’s  jämförelseverktyg är det möjligt att granska 2021 års utsläppsdata från olika länder, regioner, sektorer och enskilda anläggningar sida vid sida. Välj vilka växthusgaser och tidshorisont att utforska för en ännu mer detaljerad jämförelse.

OBS! Billion tonnes (US) = Miljarder ton (Metriskt)

thefuture, Climate Trace Comparison

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This