Den Stora Accelerationen

Den Stora Accelerationen avser den senaste perioden av den så kallade Antropocenepoken, under vilken graden av påverkan från mänsklig aktivitet på jordens geologi och ekosystem ökat avsevärt. 

Medan Antropocen sträcker sig över den industriella revolutionen och tidigare, börjar den stora accelerationen efter andra världskriget. 

Detta koncept har utvidgats ytterligare för att hänvisa till förändringsgraden i teknik och samhälle som helhet. 

Tolv indikatorer visar socio-ekonomisk aktivitet, bl.a. ekonomisk tillväxt (BNP); befolkning; utländska direktinvesteringar; energiförbrukning; telekommunikation; transport och vattenanvändning.

Ytterligare tolv indikatorer visar förändringar i viktiga miljökomponenter i de planetära systemen, bl.a. kolcykeln; kvävecykeln och biologisk mångfald.

Denna nya ”planetariska instrumentbräda” belyser hur ”banorna” för jorden och mänsklig utveckling nu är tätt sammanlänkade.

Mänsklig aktivitet, främst det globala ekonomiska systemet, är nu den främsta drivkraften för förändringar i det planetära systemet – summan av vår planets samverkande fysiska, kemiska, biologiska och mänskliga processer. Detta är slutsatsen synliggjord i en uppsättning av 24 globala indikatorer, eller en ”planetär instrumentbräda”, publicerad i Anthropocene Review, 16 januari 2015.

Forskningen kartlägger ”den stora accelerationen” i mänsklig aktivitet från början av den industriella revolutionen ca 1750 till 2010 och de efterföljande förändringarna i jordsystemet – t.ex. växthusgasnivåer, försurning av havet, avskogning och försämring av biologisk mångfald.

De ursprungliga 24 indikatorerna publicerades i den första syntesen av International Geosphere-Biosphere Program (IGBP) 2004, Länk, då professor Will Steffen var deras verkställande direktör. Idag är han forskare vid Australian National University och Stockholm Resilience Center.

”It is difficult to overestimate the scale and speed of change.
In a single lifetime humanity has become a geological force at the planetary-scale,”

Will Steffen

Referenser:
The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration
Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, Owen Gaffney and Cornelia Ludwig. 2015 Anthropocene Review
Based on Steffen et al. (2004) Global Change and the Earth System

Mer information:
www.igpb.net, www.stockholmresilience.org, www.futureearth.info, www.globaia.org, www.anthropocene.info

Förklaringar:

  • OECD: 36 (Höginkomst-) Länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kanada, Luxenburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, USA, Österrike, Japan, Finland, Australien, Nya Zeeland, Mexico, Tjeckien, Polen, Ungern, Sydkorea, Slovakien, Chile, Slovenien, Israel, Estland, Lettland, Litauen
  • BRICS: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina (China) och Sydafrika

DEN STORA ACCELERATIONEN

SOCIO-ECONOMISKA TRENDER    PLANETÄRA TRENDER

REFERENS:  Steffen. W, W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney och C. Ludwig. The Trajectory of the Anthropocene: the Great Acceleration. The Anthropocene Review, 16 Januari 2015.
MAP & DESIGN: Félix Pharand-Deschénes / Globaïa. UPPDATERING & ÖVERSÄTTNING: Sören Andersson / thefuture®

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!