Climate Emergency

Feedback Loops

En serie filmer om tröskeleffekter.

Du har säkert hört begreppet förr. Tröskeleffekter används ofta i klimatsammanhang för att beteckna en rad olika självförstärkande effekter som kan uppstå på vår planet under vissa omständigheter.

Förenklat kan man säga att, om vår miljö utsätts för påverkan som gör att dessa ”tröskelnivåer” passeras så börjar planetens egna system att förstärka effekterna så att de ”skenar” utom kontroll, i en närmast ostoppbar spiral…

Effekterna som de skenande effekterna kan ha på vår miljö och vårt klimat har man en ganska god bild av. Det stora problemet är att, i ett så otroligt komplext system som vårt klimat, veta var gränserna går för när dessa tröskeleffekter ”går igång”.

I en serie filmer redovisar en rad forskare och experter den kunskap som finns kring några av dessa tröskeleffekter.

 

thefuture, Resurs, Feedback Loops

Länk till projektets hemsida

Producent: Northern Light Productions, Moving Still Production, Inc (2021)

INTRODUKTION

(13:09)
Fossila bränsleutsläpp från mänsklig aktivitet driver upp jordens temperatur – men något annat håller på att hända.

Uppvärmningen har satt igång naturens egna återkopplingssystem som höjer temperaturen ännu högre. Den akuta frågan är: Närmar vi oss en punkt utan återvändo, som leder till en obeboelig planet, eller har vi visionen och viljan att bromsa, stoppa och vända dem?

SKOGARNA

(14:10)
Världens skogar binder/tar bort en fjärdedel av alla mänskliga koldioxidutsläpp från atmosfären och är absolut nödvändiga för att kyla planeten.

Men den kapaciteten minskar när världens tre största skogsområden – de tropiska, boreala och tempererade – drabbas av klimatåterkopplings-effekter. Den resulterande träddöden hotar att tippa över skogar från att fungera som koldioxidsänkor till koldioxidutsläppare och därmed snarare värma än att kyla planeten.

PERMAFROSTEN

(10:55)
Permafrosten. Det isiga området av frusen mark som täcker en fjärdedel av norra halvklotet, håller på att tina upp. 

När det gör det vaknar mikroskopiska djur som livnär sig på det tidigare frysta kolet som lagrats i växt- och djurrester och släpper ut värmefångande gaser som en biprodukt.

Dessa gaser bidrar till ytterligare uppvärmning av atmosfären som smälter mer permafrost i en farlig återkopplingsslinga.

Permafrosten innehåller dubbelt så mycket kol som atmosfären och dess upptinande kan frigöra 150 miljarder ton kol vid slutet av seklet.

ATMOSFÄREN

(8:45)
Global uppvärmning förändrar jordens vädermönster dramatiskt.

En varmare atmosfär absorberar mer vattenånga, som i sin tur fångar upp mer värme och värmer planeten ytterligare i en accelererande återkopplingsslinga.

Klimatförändringarna stör också jetströmmen, utlöser en återkopplingsslinga som ger varm luft norrut och får olika vädermönster att stanna längre.

ALBEDOEFFEKTEN

(10:35)
Reflektionsförmågan hos snö och is vid polerna, känd som albedo-effekten, är en av jordens viktigaste kylmekanismer.

Men den globala uppvärmningen har minskat denna reflektionsförmåga drastiskt och skapat en farlig uppvärmningsslinga: när mer arktisk is och snö smälter minskar albedoeffekten, värmer Arktis ytterligare och smälter mer is och snö.

Volymen av arktisk is har redan krympt 75% under de senaste 40 åren, och forskare förutspår att Arktiska havet kommer att vara helt isfritt under sommarmånaderna i slutet av seklet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This