Global Sustainable Competitiveness Index

Uppdaterad: November 2023

Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI) har publicerats sedan 2012 och är den mest omfattande rankningen av länder som är tillgängliga för närvarande.

GSCI mäter länders konkurrenskraft baserat på 190 mätbara, kvantitativa indikatorer som härrör från tillförlitliga källor, såsom Världsbanken, IMF och olika FN-organ.

De 190 indikatorerna är grupperade i 6 underindex: Naturligt kapital, Resurseffektivitet & intensitet, Social sammanhållning, Intellektuellt kapital, Ekonomisk hållbarhet och Styrningseffektivitet.

Indexet sammanställs av: www.solability.com

Methodology, data gathering, calculation, & report compilation by SolAbility.
© SolAbility. Published under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

thefuture, Resurs, Global Sustainable Competitiveness Index

Några viktiga slutsatser 2023

 • Skandinavien fortsätter att toppa Sustainable Competitiveness Index: av de 6 bästa platserna är 5 skandinaviska. Sverige fortsätter att toppa indexet;
 • Topp 20 domineras av nordeuropeiska länder
 • Endast ett land i topp 20 är inte europeiskt: Japan på 12 (Sydkorea 21);
 • För första gången går Kina (rankad 30) om USA (32) – Kina är starkt inom intellektuellt kapital, men lågt på Natural Capital & Resource Efficiency;
 • USA är rankad 32 och presterar särskilt lågt när det gäller resurseffektivitet och socialt kapital – vilket kan ytterligare undergräva USA:s globala status i framtiden;
 • Tyskland rankas 15, Storbritannien 16 och Frankrike 18;
 • Brasilien rankas 65, Indien 121, och Nigeria – Afrikas folkrikaste nation – 156;
 • Några av de minst utvecklade länderna har en avsevärt högre GSCI-rankning än vad deras BNP skulle antyda (t.ex. Colombia, Peu, Nepal, Bhutan, Bolivia, …)
 • Asiatiska länder (Sydkorea, Japan, Singapore och Kina) leder Intellectual Capital Index – grunden för innovation. Men att uppnå uthålligt välstånd äventyras potentiellt av naturkapitalbegränsningar och ökad resursförbrukning.
 • Social Capital Index-rankningen leds av nordeuropeiska (skandinaviska) länder, resultatet av ekonomisk tillväxt i kombination med en allmänt accepterad social konsensus
 • Fokus 2023: utbyggnaden av förnybar teknik har nått en kritisk massa och kostnadsparitet. Fossila bränslen är inte längre konkurrenskraftiga och kommer att minska drastiskt efter 2030. De oljeexporterande Gulfstaterna behöver ersätta en betydande del av sina inkomster med alternativ. Är Gulfländerna redo för energiomställningen, och hur skulle de kunna ersätta de fossila inkomsterna?

The Sustainable Competitiveness Model

The Global Sustainability World Map 2023

GLOBAL SUSTAINABLE COMPETITIVENESS INDEX 2023

Den genomsnittliga poängen för hållbar konkurrenskraft är 43,4, mindre än 50 % av möjliga bästa poäng. Den högsta poängen är 59,8, uppnådd av Sverige: Även de ledande nationerna är långt ifrån att vara riktigt hållbara och konkurrenskraftiga.

 • Globalt lägst 30% 30%
 • Globalt genomsnitt 43% 43%
 • Sverige 60% 60%
 • Globalt bäst 60% 60%
 • En ideal värld 100% 100%

GLOBAL TREND*

Positiv trend: 52%
Oförändrat: 10%
Negativ trend: 38%

*/ Något alarmerande 38 % av alla indikatorer försämras, medan 52 % visar en positiv utveckling. Vi går framåt och bakåt samtidigt. 

NATURAL CAPITAL INDEX 2023

Den naturliga miljön, inklusive tillgången på resurser, och graden av utarmning av dessa resurser.

 • Globalt lägst 25% 25%
 • Globalt genomsnitt 44% 44%
 • Sverige 54% 54%
 • Globalt bäst 62% 62%
 • En ideal värld 100% 100%

GLOBAL TREND

Positiv trend: 42%
Oförändrat: 11%
Negativ trend: 47%

RESOURCE EFFICIENCY INDEX 2023

Effektiviteten i att använda tillgängliga resurser i en värld med begränsade resurser.

 • Globalt lägst 19% 19%
 • Globalt genomsnitt 41% 41%
 • Sverige 58% 58%
 • Globalt bäst 60% 60%
 • En ideal värld 100% 100%

GLOBAL TREND

Positiv trend: 60%
Oförändrat: 9%
Negativ trend: 31%

INTELLECTUAL CAPITAL & INNOVATION INDEX 2023

Förmågan att skapa välstånd och jobb genom innovation och förädlingsindustrier på en globaliserad marknad

 • Globalt lägst 18% 18%
 • Globalt genomsnitt 40% 40%
 • Sverige 61% 61%
 • Globalt bäst 75% 75%
 • En ideal värld 100% 100%

GLOBAL TREND

Positiv trend: 58%
Oförändrat: 9%
Negativ trend: 33%

SOCIAL CAPITAL INDEX 2023

Hälsa, säkerhet, frihet, jämlikhet och livstillfredsställelse inom landet.

 • Globalt lägst 24% 24%
 • Globalt genomsnitt 44% 44%
 • Sverige 62% 62%
 • Globalt bäst 66% 66%
 • En ideal värld 100% 100%

GLOBAL TREND

Positiv trend: 48%
Oförändrat: 14%
Negativ trend: 38%

ECONOMIC SUSTAINABILITY INDEX 2023

Ekonomisk hållbarhet och konkurrenskraft återspeglar förmågan att skapa välstånd genom hållbar ekonomisk utveckling

 • Globalt lägst 27% 27%
 • Globalt genomsnitt 42% 42%
 • Sverige 51% 51%
 • Globalt bäst 56% 56%
 • En ideal värld 100% 100%

GLOBAL TREND

Positiv trend: 50%
Oförändrat: 18%
Negativ trend: 32%

GOVERNANCE PERFORMANCE INDEX 2023

Resultat av statliga kärnområden och investeringar – infrastruktur, marknads- och sysselsättnings-struktur.

 • Globalt lägst 27% 27%
 • Globalt genomsnitt 51% 51%
 • Sverige 72% 72%
 • Globalt bäst 76% 76%
 • En ideal värld 100% 100%

GLOBAL TREND

Positiv trend: 55%
Oförändrat: 9%
Negativ trend: 36%

Rapporter

2021

thefuture, PGR2023_report

2022

thefuture, PGR2023_report

2023

thefuture, PGR2023_report

2018

thefuture, PGR2023_report

2019

thefuture, PGR2023_report

2020

thefuture, PGR2023_report

2015

thefuture, PGR2023_report

2016

thefuture, PGR2023_report

2017

thefuture, PGR2023_report

2012

thefuture, PGR2023_report

2013

thefuture, PGR2023_report

2014

thefuture, PGR2023_report

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!