Global Tipping Points

Global Tipping Points leds av professor Tim Lenton från University of Exeters Global Systems Institute med stöd av mer än 200 forskare från över 90 organisationer i 26 länder.

Global Tipping Points Report lanserades vid COP28 den 6 december 2023. Rapporten är en auktoritativ bedömning av riskerna och möjligheterna med både negativa och positiva tipppunkter i jordsystemet och samhället.

2000-talet har redan bevittnat extraordinära, abrupta och potentiellt oåterkalleliga förändringar i världen omkring oss. Med den globala uppvärmningen nu på cirka 1,2°C över den förindustriella nivån, inträffar massiva händelser som dödar korallrev, Amazonas regnskog lider av torka, stora regioner med permafrost tinar och en del av den västantarktiska inlandsisen kan vara irreversibelt smältande, för att bara nämna några av de tumultartade förändringarna som sker i planetens system.

thefuture, Resurs, Global Tipping Points

”Under alltför lång tid har bedömningsprocessen för klimatförändringar tenderat att fokusera på det mest sannolika resultatet, snarare än att utvärdera de största riskerna. Men detta är en bristfällig riskbedömning som gör samhället dåligt rustat för vad som väntar.”

HUVUDBUDSKAP

thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-01
thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-02
thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-03
thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-04
thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-05
thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-06
thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-07
thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-08
thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-09
thefuture, Global Tipping Points-Key-Messages-10

REKOMMENDATIONER

Film

Rapporter

thefuture, cr-climate-equality-201123-en

Summary report

thefuture, cr-climate-equality-201123-en

Full Report

thefuture, cr-climate-equality-201123-en

Key messages

thefuture, cr-climate-equality-201123-en

Key recommendations

Licensing
The Global Tipping Points report is published under a Creative Commons Open Access licence CC-BY-NC-ND 4.0 which permits re-use, distribution and reproduction in any medium for noncommercial purposes providing appropriate credit to the original work is given. You may not distribute derivative works without permission. To view a copy of this licence, visit: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Disclaimer
The views expressed throughout the report are those of the authors and their individual capacities, not those of their employers, institutions or the report’s funder, Bezos Earth Fund, as a whole. All liability with respect to actions taken or not taken based on the content of this report is hereby expressly disclaimed. The content of this report is provided ‘as is’- no representations are made that the content is error-free.

Citation
T. M. Lenton, D.I. Armstrong McKay, S. Loriani, J.F. Abrams, S.J. Lade, J.F. Donges, M. Milkoreit, T. Powell, S.R. Smith, C. Zimm, J.E. Buxton, E. Bailey, L. Laybourn, A. Ghadiali, J.G. Dyke (eds), 2023, The Global Tipping Points Report 2023. University of Exeter, Exeter, UK.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This