GRI – Global Reporting Initiativ

Hållbarhetsrapportering är en organisations praxis att rapportera offentligt om sina ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Det kan göras på många olika sätt. För att underlätta för ”läsaren” väljer många företag att relatera sin rapportering till något generellt ramverk t.ex. GRI Standards. (Ett av världens mest använda system)

På så sätt kan också jämförelser och benchmarking göras med andra organisationer och läsaren kan lättare hitta relevant information. 

GRI är en oberoende internationell organisation som har utvecklat verktyg och ramverk för hållbarhetsrapportering sedan 1997. Den senaste versionen ”GRI Standards”, introducerades 2016, med senaste uppdatering 2021. 

Global Reporting Initiatives hemsida hittar du här: www.globalreporting.org

Ramverket är moduluppbyggt i fyra huvuddelar; ”Universal Standards”, som handlar mycket om ”basfakta” för organisationen och hur den förhåller sig till hållbarhetsfrågan, ”Topic Specific Standards”, som redogör för organisationens målsättningar och konsekvenser på Ekonomisk-, Miljömässig- och Social hållbarhet.
(Se mer detaljer nedan.)

Mer om hållbarhetsrapportering kan du läsa här.

GRI 100 - Universal standards

GRI 101:  Foundation

GRI 102:  General Disclosures

GRI 103:  Management Approach

GRI 200 - Economic standards

GRI 201:  Economic Performance

GRI 202:  Market Presence

GRI 203:  Indirect Economic Impacts

GRI 204:  Procurement Practices

GRI 205:  Anti-corruption

GRI 206:  Anti-competitive Behaviour

GRI 207: Tax

GRI 300 - Environment standards

GRI 301:  Materials

GRI 302:  Energy

GRI 303:  Water and Effluents

GRI 304:  Biodiversity

GRI 305:  Emissions

GRI 306:  Effluents and Waste

GRI 307:  Environmental Compliance

GRI 308:  Supplier Environmental Assessment

GRI 400 - Social standards

GRI 401:  Employment

GRI 402:  Labor/Management Relations

GRI 403:  Occupational Health and Safety

GRI 404:  Training and Education

GRI 405:  Diversity and Equal Opportunity

GRI 406:  Non-discrimination

GRI 407:  Freedom of Association and Collective Bargaining

GRI 408:  Child Labor

GRI 409:  Forced or Compulsory Labor

GRI 410:  Security Practice

GRI 411:  Rights of Indigenous Peoples

GRI 412:  Human Rights Assessment

GRI 413:  Local Communities

GRI 414:  Supplier Social Assessment

GRI 415:  Public Policy

GRI 416:  Customer Health and Safety

GRI 417:  Marketing and Labeling

GRI 418:  Customer Privacy

GRI 419:  Socioeconomic Compliance

thefuture, resurs, Kopplingar GRI & SDG

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This