IEA, Net Zero by 2050

A Roadmap for the Global Energy Sector

IEAs ”flagship-report” eller färdplan för hur världen ska kunna klara Parisavtalets mål om max 1,5 grads temperaturökning. Färdplanen baseras på en koldioxidbudget som ger femtio procents chans att klara målet.

  • All ny utvinning av fossila bränslen måste omedelbart upphöra.
  • Vindkraften behöver öka 20-faldigt fram till år 2050.
  • Solenergin behöver bli 11 gånger större än i dag.
  • Biobränsleanvändningen i världen ökar med 60 procent fram till år 2050

Och människors liv kommer att förändras – på många sätt.

Nästan 60 procent av utsläppsminskningarna är kopplade till förändrad konsumtion och andra val i vardagen. ”En omställning i den skala och takt som krävs för att nå målet, kan inte genomföras utan ihållande stöd och deltagande från medborgare”, står det i rapporten.

Paradigmskifte

Färdplanen skiftar tydligt från fossilt till förnybart, men det finns många frågetecken, bl.a:

Om biobränsleanvändningen i världen ökar med 60 procent fram till år 2050, skulle det innebära en 25-procentig ökning av den landyta som används för biobränsleframställning. Rapporten föreslår att uppemot en fjärdedel av världens brukade skogar ska användas för bioenergiproduktion.

”– Det är svårt att se att det skulle kunna ske utan stora negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Dessutom gör skogen större klimatnytta om den får stå kvar istället för att eldas upp” säger Stefan Wirsenius, docent och forskare i klimatpåverkan från markanvändning vid Chalmers tekniska högskola.

Trots färdplanens tydliga skifte från fossilt till förnybart, menar IEA att över 20 procent av världens energi år 2050 behöver komma från fossila bränslen, bland annat inom flygindustrin.

För att prognosen ska gå ihop förlitar sig färdplanen dessutom på flertalet tekniska metoder som i nuläget inte finns i den skala som krävs. Nästan hälften av utsläppsminskningarna som är nödvändiga fram till år 2050 ska komma från teknologier som i nuläget finns i demonstrationsexemplar eller som prototyper. För tung industri och långdistanstransporter är siffran ännu högre.

 

Några av milstolparna i färdplanen kan du se nedan:

 

NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector

IEA (2021), Net Zero by 2050, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

 

thefuture, NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector-2

Global Energy Review 2021.

I April 2020, kom IEA med en prognos som visar på de enorma utmaningarna med den egna färdplanen:
De globala energirelaterade koldioxidutsläppen går mot en stor ökning under 2021, den näst största ökningen i historien.

Rapportens hemsida:

IEA (2021), Global Energy Review 2021, IEA, Paris
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021

 

Jämförelse med IPCCs scenario för max +1,5 grader

I grafen har en jämförelse av IEAs ”färdplan” för den globala oljeanvändningen gjorts med några av de simuleringar som ligger till grund för IPCCs SR1.5-rapport.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!