WG1: Interaktiv karta

Ett nytt verktyg för flexibla rumsliga och tidsmässiga analyser av mycket av den observerade och projicerade informationen om klimatförändringar som ligger till grund för arbetsgruppens (WG1) bidrag till den sjätte utvärderingsrapporten (AR6), inklusive regional syntes för klimatpåverkan (CID).

I den interaktiva kartan kan en lång rad scenarier och variabler väljas och studeras. Data kan presenteras som kartor och grafer på global och regional nivå. Studerade scenarier kan sparas i olika format.

thefuture, Resurs, IPCC, Interaktiv Map

Länk till den interaktiva kartan

Datauppsättningar och variabler

En översikt över vilka data som finns i den interaktiva kartan.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!