Klimatkollen

Klimatkollen visar utsläppen i landets kommuner jämfört med Parisavtalet, anpassad för att delas i sociala medier och läsas i mobilen. Här kan du se hur det går med koldioxidutsläppen för Sverige som helhet och för enskilda kommuner, samt den mängd koldioxid vi har kvar att släppa ut enligt Parisavtalet. Du kan också se hur mycket (eller lite) utsläppen i din kommun minskar jämfört med andra.

Klimatkollen baseras på offentliga källor och annan fullt redovisad data.

Klimatkollen är utvecklad av Klimatbyrån ideell förening med hjälp av Iteam och Våra barns klimat. 

thefuture, Resurs, Klimatkollen
Om koldioxidbudgetar

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid vi har kvar att släppa ut innan vi riskerar att öka temperaturen så mycket att det bryter mot Parisavtalet. Det är ett sätt att åskådliggöra utsläppsutrymmet som finns kvar om vi ska hålla uppvärmningen under 1,5 grader. FN:s klimatpanel, IPCC har tagit fram koldioxidbudgetar för vilken mängd utsläpp som motsvarar vilka temperaturökningar, med olika nivåer av sannolikhet. Klimatkollen visar hur en sådan budget kan fördelas för Sverige och våra kommuner.

För att vara i linje med Parisavtalet och koldioxidbudgeten som motsvarar 1,5 graders uppvärmning krävs en årlig nationell utsläppsminskning med 21 procent från 2022. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp minskat med 35 procent totalt, eller drygt en procent per år. Lokalt skiljer sig utsläppen, trenden och därmed koldioxidbudgeten åt från kommun till kommun, vilket gör att den nödvändiga minskningstakten också varierar.

Vi har valt att visa en koldioxidbudget för utsläpp inom Sveriges gränser, för att det är så världens länder rapporterar inom klimatkonventionen. Sverige har även hög klimatbelastning från de varor som vi importerar från andra länder och bidrar därför till utsläpp i andra delar av världen. Dessa konsumtionsbaserade utsläpp är inte medräknade i Klimatkollens koldioxidbudget.

Den nationella koldioxidbudgeten beräknas av Uppsala Universitet enligt Tyndall-modellen och fördelas sedan ut på kommunerna av ClimateView.

Läs mer på Klimatkollen.se eller klicka på bilden nedan.

thefuture, Klimatkollen

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This