Krav på hållbarhetsredovisning i världen.

Globala trender för hållbarhetsredovisningar när ESG-agendan blir alltmer ”mainstream”.

Den första utgåvan av rapporten Carrots and Sticks (C&S) publicerades 2006 med avsikt att informera debatten vid en tidpunkt då den framtida riktningen för hållbarhetsredovisning och dess användning var i ett tidigt skede.

De senaste två decennierna har visat hur mycket det icke-finansiella och hållbarhetsrapporteringspolitiska landskapet har utvecklats. Detta inkluderar den växande rollen som öppenhet fått när det gäller att driva förändring i företag.

Ökad täckning

Carrots & Sticks rapporten har utvecklats från att täcka 19 länder 2006, 32 länder 2010, 45 länder och regioner 2013, till 50 länder och regioner (inklusive alla OECD-länder och tillväxtmarknader) 2016.

2016 lyckades man täcka de 50 största ekonomierna (med avseende på BNP) i världen.
Den senaste upplagan omfattar nu 84 länder – upp från 71 2016.

Den fullständiga listan över länder och detaljerade data finns på: www.carrotsandsticks.net

thefuture, Resurs, Carrots & Sticks

Sökverktyg – rapporteringskrav

På Carrots & Sticks hemsida finns ett utomordentlig bra sökverktyg för att hitta bland alla de olika krav, lagar etc. som finns för hållbarhetsredovisning i världen.
Databasen innehåller över 600 olika ”krav” med länkar etc. Verktyget har en rad sorterings- och filtreringsmöjligheter. (Även ”fritext-sökning”)

Betydande ökning av reglerna för hållbarhetsredovisning över hela världen…

Den femte upplagan av Carrots & Sticks (C&S) ger en analys av de senaste trenderna i rapporteringsbestämmelser. Bestämmelser som omfattar 614 rapporteringskrav och resurser (en betydande ökning av de 383 som bedömdes i den föregående rapporten 2016) i över 80 länder. Inklusive världens 60 största ekonomier.

Ett nytt tillägg år 2020 är insikter och sammanhang som samlas in genom intervjuer med beslutsfattare. De ger sina åsikter om god praxis vid infasning av kraven på ESG-redovisning.

I Carrots & Sticks Rapport 2020 (publicerad 2020-07-22) kan du bl.a. läsa om:

{

De Globala Målen...

Som en global lista över viktiga ämnen för vår planet har de Globala målen för hållbar utveckling (SDG) även blivit en global referens i policys för hållbarhetsredovisning.

Även om uttryckliga hänvisningar till SDG:erna i redovisningskraven fortfarande är begränsade, tillämpas de ofta genom de ämnen som behandlas.
Länkar till ”Hållbar konsumtion och produktion”, ”Fredliga och inkluderande samhällen” och ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” (Mål 12, 16 och 8) är vanliga.

Hänvisningar till ”God hälsa och välbefinnande” och ”God utbildning för alla” (SDG 3 och 4) är mindre vanligt, något som förväntas förändras efter COVID-19-pandemin.

{

Europa pådrivande...

Europa fortsätter att driva ESG: s redovisningsagenda och står för 245 rapporteringsinstrument. men de asiatiska marknaderna (174) blir alltmer aktiva.

ESG = Environmental, Social and Governance dvs. ”Miljö, socialt ansvar och ägarstyrning”

Nordamerika har ett lågt antal rapporteringsbestämmelser (47). Ett faktum som delvis återspeglar det lägre antalet nationella jurisdiktioner i Nordamerika.

På landsnivå hittades högre antal rapporteringsbestämmelser, inklusive rapporteringskrav och resurser, i länder som Storbritannien, Spanien, USA, Kanada, Brasilien, Colombia och Kina.

{

Statliga krav ökar...

De flesta rapporterings-bestämmelser utfärdas av statliga organ och ökade med 74% sedan 2016 till nästan 400. Engagemanget från regulatorer för finansmarknaden inklusive centralbanker också har ökat markant.

Bestämmelser som riktar sig till den privata sektorn, och i synnerhet stora och noterade företag, står för cirka 90% av bestämmelserna i 2020-års sammanställning.

Bestämmelser som gäller små och medelstora företag och den offentliga sektorn är i stort sett oförändrade sedan den tidigare sammanställningen från 2016.

{

Bristande enighet...

Inriktningen och enigheten inom hållbarhetsrapporteringsområdet är fortfarande bristfällig.

Det krävs större samarbete mellan standardutformning, rapportörer, informations-användare, tillsynsmyndigheter och beslutsfattare för att effektivisera kraven och förbättra kvaliteten på redovisningen.

När det gäller tillförlitligheten hos de redovisade uppgifterna illustrerar översikten i 2020 års rapport att det fortfarande saknas enighet om den föredragna placeringen och formatet för rapportering, till exempel om det skall vara en viss typ av rapport eller annat format.

Projekt partners:

thefuture, GRI
thefuture, GRI

Du kan hitta alla ”Carrot & Sticks” rapporterna här:

2020
2016
2013
2010
2006

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!