More of everything

En film om Svenskt skogsbruk

Filmen söker att nyansera och ”avlägsna” den gröna sagan som sprids om den svenska skogsmodellen. För om skogsindustrins påståenden inte är sanna, kan fortsatt användning och spridning av modellen äventyra klimatet och de ekosystem som vi alla är beroende av.

I den här filmen hjälper ett antal framstående och oberoende forskare och experter oss att undersöka de påståenden som skogsindustrin sprider om den svenska skogsbruksmodellen och bioekonomin.

Om filmen

(Texten översatt från filmens hemsida)
Mänskligheten har orsakat en tvåfaldig global existentiell kris. Sammankopplade hot om klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är nu våra svåraste utmaningar. De beslut som våra beslutsfattare fattar de närmaste åren kommer att vara avgörande. Hur vi sköter världens skogar är centralt för både biologisk mångfald, ekosystemfunktioner och klimatet. Att stoppa förstörelsen och fragmenteringen av naturliga skogar samt att återställa, utvidga och anpassa världens skogar till klimatförändringarna är grundläggande.

På internationell nivå och inom EU syftar olika lösningar och politik till att reglera utsläpp och stimulera vad man hoppas vara hållbara lösningar. Beslut kommer att fattas, eller har redan fattats, om klimat- och energipolitik som påverkar världens skogar.

Politik om bioekonomi och energi från biomassa riskerar att vara i stark konflikt med att skydda biologisk mångfald och mildra klimatförändringarna.

Den svenska skogsbruksmodellen främjas som en framgångshistoria och lovar både att minska klimatförändringen och skydda den biologiska mångfalden, men är det verkligen sant? I den här filmen hjälper ett antal framstående oberoende forskare och experter oss att undersöka de påståenden som skogsindustrin sprider om den svenska skogsbruksmodellen och bioekonomin.

Effekten av den svenska skogsbruksmodellen är inte begränsad till Sverige utan har konsekvenser för resten av världen. Några av världens och EU:s största företag inom skogsbruk, hygien, papper, möbler och trä som SCA, Holmen, Stora Enso, Sveaskog, IKEA och Essity, har alla sitt ursprung i eller har sin bas i Sverige. Några av dessa företag köper trä och massa och verkar i många delar av världen och sprider därmed den svenska skogsmodellen över hela världen.

I tider av klimatförändringar hävdar skogsindustrin att de håller trollspöet: Trä. Trä ska användas för allt från energi, engångsartiklar i kartong och papper, förpackningar och smink, till bränsle, för en ständigt växande transportsektor. För att driva denna berättelse spenderar skogsindustrin miljoner på reklam, PR och lobbying för att presentera sina produkter och råvaror som lösningen för en hållbar framtid. Representanter för skogsindustrin och riksdagsledamöter berömmer den svenska skogsbruksmodellen som de hävdar har tagit Sverige från ”en mer eller mindre avskogad nation” för hundra år sedan till en rik skogsnation idag.

Skogsindustrin skildrar Sverige som ett land med stora och växande skogar. Branschen går så långt som att hävda att: ”Skogsindustrin möjliggör biologisk mångfald” och att svenskt skogsbruk balanserar ekonomins och miljöns behov, och att två till tre träd planteras för varje träd som avverkas. Slogans som; ”Sverige har i mer än 100 år planterat fler träd än det hugger ner”, sprids.

Mer av allt?

Kan vi verkligen säga att en planterad monokultur av tall eller gran i raka linjer är en skog? Eller är en skog något mer än bara träd?

thefuture, Resurs, A clear-cut in Sweden

Länk till filmens hemsida

Medverkande forskare och experter

(i bokstavsordning)
 • Jon Andersson, PhD Biology, Forest and GIS Expert
 • Per Angelstam, Professor, Forest and natural resource management and governance Swedish University of Agricultural Sciences, Faculty of Forest Sciences
 • Mary S. Booth, PhD Ecology – Director, Partnership for Policy Integrity
 • Anders Dahlberg, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences Department of Forest Mycology and Plant Pathology
 • Lena Gustafsson, Professor Emeritus, Swedish University of Agricultural Sciences Department of Ecology
 • Stig-Olof Holm, PhD Ecology, Umeå University Department of Ecology and Environmental Sciences
 • Bengt Gunnar Jonsson, Professor – Mid Sweden University Department of Natural Sciences
 • Artur Larsson, Conservation biologist – System manager Swedish Species Information Centre
 • Anders Lindroth, Professor Emeritus, Lund University Department of Physics Geography and Ecosystem Science
 • Erik Westholm, Professor Emeritus, Swedish University of Agricultural Sciences Dept for Urban and Rural Studies
 • Lars Östlund, Professor, Forest History, Swedish University of Agricultural Sciences Department of Forest Ecology and Management

Producent: Protect the forest, Sweden & Greenpeace Nordic

Utgivningsdatum: 2021

Filmens längd: ca 60 minuter

Filmen finns med undertexter på Svenska, Engelska och Tyska

Se filmen på den egna hemsidan (med kompletterande information etc.), YouTube eller här nedan.

Filmavsnitt:

 1. Climate
 2. Biodiversity
 3. Ecosystem services
 4. Economy
 5. People and Forest
 6. More of Everything?
 7. Planting
 8. Exploiting science

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This