New Insights in Climate Science 2020

I en rapport publicerad online av Cambridge University Press, 2021-01-27, sammanfattas några av det senaste årets viktigaste resultat inom klimatförändringsrelaterad forskning.

Rapporten har tagits fram i ett samarbete mellan 57 forskare från 21 länder.

Baserad på denna rapport producerar Future Earth, The Earth League and the World Climate Research Programme (WCRP) en sammanfattning med tio viktiga vetenskapliga insikter. Resultatet är en rik och värdefull vetenskaplig syntes för politik och samhälle i stort, ett bevis på den ständigt växande och förbättrade kunskapen om våra planetariska klimatsystem och interaktionen med den mänskliga världen.

 

10 Nya Insikter

  • Förbättrade klimatmodeller stärker stödet för ambitiösa utsläppsminskningar för att uppfylla Parisavtalet
  • Utsläppen från tinande permafrost är sannolikt värre än förväntat
  • Avskogning försämrar den tropiska kolsänkan
  • Klimatförändringarna kommer att allvarligt förvärra vattenkrisen
  • Klimatförändringar kan allvarligt påverka vår mentala hälsa
  • Regeringar använder ännu inte möjligheten till en grön återhämtning från COVID-19
  • COVID-19 och klimatförändringar visar behovet av ett nytt socialt ”kontrakt” 
  • Ekonomisk stimulans fokuserad främst på tillväxt skulle äventyra Parisavtalet
  • Elektrifiering i städer är avgörande för en rättvis omställning
  • Att gå till domstol för att försvara mänskliga rättigheter kan vara en viktig klimatåtgärd

 

thefuture, 10-new-insights-in-climate-science

Explore this year’s

10 New Insights in Climate Science

Ursprunglig artikel

Ten new insights in climate science 2020 – a horizon scan

Kortfattat sammandrag
Vi sammanfattar några av det senaste årets viktigaste resultat inom klimatförändringsrelaterad forskning.

Ny forskning har förbättrat vår förståelse för jordens känslighet för koldioxid, visar att tinande permafrost kan frigöra mer koldioxidutsläpp än väntat och att upptaget av kol i tropiska ekosystem försvagas.

Negativa effekter på det mänskliga samhället inkluderar ökad vattenbrist och påverkan på mental hälsa.

Alternativ för lösningar omfattar bl.a omprövning av ekonomiska modeller, rättighetsbaserade tvister, stärkta styrningssystem och ett nytt socialt kontrakt. Störningen orsakad av COVID-19 kan utnyttjas som ett tillfälle för positiv förändring och rikta ekonomisk stimulans mot hållbara investeringar.

Citering:
Pihl, E., Alfredsson, E., Bengtsson, M., Bowen, K., Cástan Broto, V., Chou, K., . . . Zelinka, M. (2021). Ten new insights in climate science 2020 – a horizon scan. Global Sustainability, 4, E5. doi:10.1017/sus.2021.2

thefuture, Global Sustainability - Cambridge University

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!