Omställningsrapporten 2022

Global Compact Sweden Network

UN Global Compact Network Sweden har tillsammans med Ipsos undersökt nuläget för svenska företags hållbarhetsarbete och vad de ser för möjligheter och hinder för en lyckad omställning. Nästan 900 svenska företag i varierande storlek och från en rad olika branscher – alltifrån tjänsteföretag till tillverkningsindustri – har deltagit i undersökningen.

Läs rapporten HÄR

thefuture, Omställningsrapporten-2022

Global Compact Swedens

Slutord och rekommendationer

Med Omställningsrapporten hoppas vi ha gett er kunskap om nuläge och nyläge för svenskt näringslivs hållbarhetsarbete. Som medskick har vi tagit fram ett antal rekommendationer. Dessa riktar sig till företag och politiker och vi ser dem som viktiga för att accelerera arbetet med att nå Agenda 2030.

 

Till företagen:
  • Fokusera på att nå ut med hållbarhetsarbetet och utveckla kompetensen i hela företaget. I många, framför allt större, företag är hållbarhetsarbetet redan välintegrerat på ledningsnivå.
  • Integrera hållbarhet i den ekonomiska styrningen. För att hållbarhetsarbetet ska omsättas från strategi till praktik behöver hållbarhet beaktas i den ekonomiska styrningen, t.ex. budgetarbete och ekonomiska incitament.

 

Till politiken:
  • Lyssna på svenska företag. Företagen vet vilka åtgärder som krävs för att de ska kunna accelerera sitt hållbarhetsarbete. Politiken måste bli ett hjälpmedel i stället för ett hinder.
  • Harmonisera regelverk. Med för många olika osammanhängande regelverk riskerar hållbarhetsarbetet fastna i överdrivna dokumenteringskrav.
  • Fler långsiktiga beslut och riktlinjer. Företag hindras att satsa på långsiktig hållbarhet när politiska beslut ändras oförutsett och ofta.
  • Premiera hållbara alternativ. Med offentlig upphandling och andra ekonomiska styrmedel kan politiken premiera hållbara alternativ och accelerera omställningen.

 

För oss på UN Global Compact Network Sweden kommer också Omställningsrapporten att guida oss framåt. 
Rapporten visar oss hur vi på bästa sätt ska stödja svenska företag för att påskynda omställningen.

Som avslutning vill vi tacka Ipsos för ett gott samarbete, men också rikta ett stort tack till alla
företag som lagt ner tid och engagemang på att svara på enkäten och delta i djupintervjuer. Tack!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This