Sustainable Development Index

Det hållbara utvecklingsindexet (SDI) mäter den ekologiska effektiviteten i den mänskliga utvecklingen samtidigt som den klargör att utvecklingen måste uppnås inom planetens gränser.

Det skapades för att uppdatera det mänskliga utvecklingsindexet (HDI) för antropocens ekologiska realiteter.

SDI börjar med varje nations mänskliga utvecklingsresultat (livslängd, utbildning och inkomst) och delar den genom deras ekologiska överskridande: i vilken utsträckning konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp och materialfotavtryck överstiger rättvisa aktier av planetariska gränser.

Bäst betyg nås av länder som uppnår relativt hög mänsklig utveckling, medan de är kvar inom eller nära de planetariska gränserna.

 

thefuture, Resurs, Sustainable Development Index

SVERIGE – #146

(av 165 redovisade länder, Data från 2019)

Länk till interaktiv karta

thefuture, Resurs, Sustainable Development Index

Mänsklighetens utveckling i relation till planetära gränsvärden

En av fallgroparna med att använda ett kompositindex är att det döljer viktig information som bara blir synlig när de är uppdelade.

Bilderna nedan visar varje land när det gäller deras mänskliga utvecklingspoäng och deras ekologiska inverkan.

Till vänster redovisas ”materialfotavtryck” och till höger koldioxidutsläpp.

Planetgränsen per capita redovisas i diagrammet för referens. Cirkelstorlek representerar befolkningen.

Det hållbara målet är att länderna skall befinna sig i den färgade zonen i det nedre högra hörnet, uppnå över 0,8 på den mänskliga utvecklingsresultatet medan de är kvar inom hållbara tröskelvärden för materialanvändning och utsläpp.

thefuture, HDI_vs_Ecological _Impact_2019_Material_Footprint-1
thefuture, HDI_vs_Ecological _Impact_2019_CO2_Emissions-1

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This