Sustainable Development Report

Juni 2022

Rapporten för hållbar utveckling (tidigare SDG Index & Dashboards) är en global bedömning av ländernas framsteg mot att uppnå målen för hållbar utveckling.

Den är ett komplement till de officiella SDG-indikatorerna och de frivilliga nationella granskningarna.

Från och med 2021 redovisas även detaljerade uppgifter för ”Spillover”.

Varje lands handlingar kan ha positiva eller negativa effekter på andra länders förmågor för att uppnå SDG. Spilloverindexet bedömer sådana spillovers i tre dimensioner: miljömässiga och sociala konsekvenser som är belagda i handel, ekonomi och finans och säkerhet.

En högre poäng innebär att ett land orsakar mer positiva och färre negativa spillovereffekter.

Länkar till rapporter och ”Dashboards”

2022

2021

2020

2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!