Sustainable Development Report

Juni 2020

Rapporten för hållbar utveckling (tidigare SDG Index & Dashboards) är en global bedömning av ländernas framsteg mot att uppnå målen för hållbar utveckling.

Den är ett komplement till de officiella SDG-indikatorerna och de frivilliga nationella granskningarna.

All information som presenteras på webbplatsen är baserad på publikationen av
Sachs et al. (2020):

Målen för hållbar utveckling och Covid-19. Rapport om hållbar utveckling 2020. Cambridge: Cambridge University Press.

thefuture, resurs
thefuture, resurs, Sustainable Development Report Link

Länkar till rapporter och ”Dashboards”

2020

thefuture, resurs, Sustainable Development Report 2020

2019