Sustainable Development Report

Juni 2023

Rapporten för hållbar utveckling (tidigare SDG Index & Dashboards) är en global bedömning av ländernas framsteg mot att uppnå målen för hållbar utveckling.

Den är ett komplement till de officiella SDG-indikatorerna och de frivilliga nationella granskningarna.

Från och med 2021 redovisas även detaljerade uppgifter för ”Spillover”.

Varje lands handlingar kan ha positiva eller negativa effekter på andra länders förmågor för att uppnå SDG. Spilloverindexet bedömer sådana spillovers i tre dimensioner: miljömässiga och sociala konsekvenser som är belagda i handel, ekonomi och finans och säkerhet.

En högre poäng innebär att ett land orsakar mer positiva och färre negativa spillovereffekter.

thefuture, Resurs, Sustainable Development Report
thefuture, resurs, Sustainable Development Report Link
thefuture, resurs, Sustainable Development Report Link

Länkar till rapporter och ”Dashboards”

2023

thefuture, Sustainable Development Report 2023
thefuture, Sustainable Development Report 2023_OECD
thefuture, Sustainable Development Report 2023, Sweden_p1
thefuture, Sustainable Development Report 2023, Sweden_p2

2022

thefuture, resurs, Sustainable Development Report 2020

2021

thefuture, resurs, Sustainable Development Report 2020

2020

thefuture, resurs, Sustainable Development Report 2020

2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!