Sustainable Development Report

Juli 2021

Rapporten för hållbar utveckling (tidigare SDG Index & Dashboards) är en global bedömning av ländernas framsteg mot att uppnå målen för hållbar utveckling.

Den är ett komplement till de officiella SDG-indikatorerna och de frivilliga nationella granskningarna.

All information som presenteras på webbplatsen är baserad på publikationen:
Sachs et al. (2021): The Decade of Action for the Sustainable Development Goals. Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge University Press.

Från och med 2021 redovisas även detaljerade uppgifter för ”Spillover”.

Varje lands handlingar kan ha positiva eller negativa effekter på andra länders förmågor för att uppnå SDG. Spilloverindexet bedömer sådana spillovers i tre dimensioner: miljömässiga och sociala konsekvenser som är belagda i handel, ekonomi och finans och säkerhet.

En högre poäng innebär att ett land orsakar mer positiva och färre negativa spillovereffekter.

thefuture, resurs
thefuture, resurs, Sustainable Development Report Link
thefuture, resurs, Sustainable Development Report Link

Länkar till rapporter och ”Dashboards”

2021

thefuture, resurs, Sustainable Development Report 2020

2020

thefuture, resurs, Sustainable Development Report 2020

2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!