Sverigesutsläpp.se

En sammanställning av Greenpeace

Utdrag från hemsidan www.sverigesutsläpp.se:

 

Utsläppen har inte minskat sedan 1990

  • Hälften av växthusgasutsläppen kommuniceras inte.
  • Utsläpp från biobränslen har mångdubblats de senaste åren.
  • Skogen binder kol mer effektivt när den inte eldas upp

DE STÖRSTA UTSLÄPPEN KOMMER INTE FRÅN FOSSILA BRÄNSLEN, UTAN FRÅN BIOBRÄNSLEN.

Hur ser siffrorna ut egentligen?

Den gängse uppfattningen är att Sveriges utsläpp av växthusgaser går ner. Men utsläppen från biobränslen har ökat lavinartat de senaste åren. I Sverige är de idag större än de fossila utsläppen. Om vi lägger de biogena utsläppen (53 Mton) till de fossila (47,9Mton) så ligger Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser inrikes på mer än 100 miljoner ton, en högre nivå än 1990 då de sammanlagda utsläppen var dryga 94 miljoner ton.

Anledningen till det är en medveten satsning på biobränslen från statligt håll genom exempelvis skattelättnader, investeringsstöd, kreditgarantier och den så kallade “reduktionsplikten” som innebär att oljebolagen måste tillsätta biobränslen till bensin och diesel.

thefuture, Resurs, Sverigesutsläpp_Long

Interaktivt diagram

thefuture, Sverigesutsläpp_Diagram

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!