The Global Commitment

2021 Progress Report

Rapporten är en årlig så kallad framstegsrapport för FN:s miljöprogram UNEP och Ellen MacArthur Foundations gemensamma projekt Global Commitment.
De årliga rapporterna ska visa hur det går för företagen.

Med målet att ta itu med plastföroreningar vid dess källa, genom ”Global Commitment and Plastic Pact network” har mer än 1 000 företag, regeringar och andra organisationer enats bakom en gemensam vision om en cirkulär ekonomi för plast, där den aldrig blir avfall.

Undertecknarna av Global Commitment, som tillsammans står för mer än 20 % av plastförpackningsmarknaden, har satt upp ambitiösa mål till 2025 för att hjälpa till att förverkliga den gemensamma visionen. Denna tredje årliga framstegsrapport tittar på hur dessa undertecknare klarar sig mot dessa mål.

thefuture, The Global Commitment 2021 Progress Report

Tre viktiga slutsatser i 2021 års rapport

Efter decennier av tillväxt verkar användning av jungfrulig plast ha nått en topp för ”Global Commitment”-varumärken och återförsäljare, och kommer att minska snabbare till 2025

Varumärken och återförsäljare inom ”Global Commitment” minskar redan sin jungfruliga plastkonsumtion
 • Varumärken och återförsäljare inom ”Global Commitment” har nu kollektivt minskat sin jungfruliga plastkonsumtion för andra året i rad, med en minskning på 1,2 % mellan 2020 och 2019, efter en minskning med 0,6 % mellan 2018 och 2019.
 • Detta följer på decennier av exponentiell tillväxt i industrins konsumtion av ny plast, under vilken den globala plastmarknaden växte från cirka 2 miljoner ton 1950 till mer än 300 miljoner ton under 2015
Med alla dessa företag som nu sätter upp absoluta minskningsmål kommer denna trend att accelerera
 • Denna nedåtgående bana förstärks av nya åtaganden för att minska den totala plast- eller nyplastanvändningen i absoluta tal till 2025, vilket i år har blivit ett obligatoriskt krav för att vara ett ”Global Commitment”-varumärke eller detaljhandelsundertecknare.
 • Dessa mål förväntas leda till en total minskning av jungfrulig plast som används av varumärkes- och detaljhandelsundertecknare med cirka 19 % mellan 2018 och 2025.
 • Denna ihållande och betydande nedgång skulle för första gången markera en frikoppling av affärstillväxt från konsumtionen av ny plast bland ledande varumärkes- och detaljhandelsföretag.
 • Till 2025, i kombination med målen för återvunnet innehåll från undertecknande plast- och förpackningstillverkare, skulle detta undvika att uppskattningsvis 8 miljoner ton jungfrulig plast produceras varje år – vilket skulle minska förbrukningen av olja med 40 miljoner fat årligen.

Framstegen har till stor del drivits av återvinning, men det räcker inte för att lösa problemet med plastföroreningar – det behövs mycket mer fokus på att eliminera engångsförpackningar

Framstegen när det gäller reduktion av ny plast har till stor del drivits av den ökande användningen av återvunnet innehåll i förpackningar
 • Minskningen av ny plast som levererades av undertecknarna av ”Global Commitment” mellan 2018 och 2020 drevs till stor del av en kraftig ökning av användningen av återvunnen plast, främst i styva PET-förpackningar.
 • Under denna period ökade undertecknarna det återvunna innehållet i sina plastförpackningar avsevärt – med 60 %, från 5,2 % till 8,2 %.
 • Baserat på nuvarande minskningsmål och mål för återvunnet innehåll för undertecknarna, verkar cirka 80 % av den planerade minskningen av jungfrulig plast till 2025 att drivas av ökat återvunnet innehåll.
Men vi ser oroväckande få investeringar i insatser för att minska behovet av engångsförpackningar…
 • De flesta pågående ansträngningar för att eliminera problematiska eller onödiga plastförpackningar innebär utbyte mot annan plast eller papper, inte lösningar som minskar behovet av engångsförpackningar i första hand.
 • Mindre än 2 % av ”Global Commitment”-undertecknarnas plastförpackningar är återanvändbara, och mer än hälften av alla undertecknare rapporterade 0 % återanvändbara plastförpackningar.
  Även om dessa förändringar tar tid, är det mer oroande att ambitionsnivåerna för att utforska och skala upp återanvändning verkar vara mycket låga. Bara 11 % av undertecknarna lanserade mer än tre pilotprojekt under det senaste året, medan 56 % inte lanserade något alls.
 • Stödjande politiska åtgärder för eliminering är fortfarande till stor del begränsade till att förbjuda en snäv uppsättning produkter, medan endast tre regeringsundertecknare har fastställt mål för återanvändning som påverkar hela deras jurisdiktion.
…vilket är avgörande för fortsatta framsteg mot en cirkulär ekonomi för plast
 • Vi kommer inte att återvinna eller kassera oss ut av plastföroreningar. Efterfrågan på plastförpackningar spås fördubblas under de kommande två decennierna. Framtida scenarier fokuserade på enbart insamling, återvinning och kassering har visat sig misslyckas, med hög andel av havsförorening och utsläpp av växthusgaser.
 • För att uppnå en cirkulär ekonomi för plast måste betydligt mer ansträngningar läggas på att förhindra att avfall skapas i första hand – med hjälp av eliminerings- och återanvändningslösningar för att bromsa tillväxten i den totala mängden förpackningar som behöver cirkuleras.
 • Uppströmsinnovation erbjuder möjligheter att ompröva hur produkter kan levereras till användarna utan behov av engångsförpackningar.

Ett stort antal företag och länder stöder tanken på ett globalt avtal om plastföroreningar, att enbart förlita sig på frivilliga initiativ kommer inte att vara tillräckligt

Rätt politik kan skapa förutsättningar för global förändring
 • Frivilliga branschinitiativ och åtgärder av ledande regeringar spelar en viktig roll för banbrytande lösningar och för att visa vad som är möjligt i stor skala. Många intressenter är dock överens om att dessa ansträngningar aldrig i sig kommer att räcka för att eliminera plastavfall och föroreningar.
 • 80 % av plastförpackningsmarknaden fångas inte upp av det globala engagemanget, och de flesta utanför den kommer sannolikt inte att agera i den omfattning och den takt som krävs för att, i första hand, förhindra att plastförpackningar och avfall skapas, minska jungfrulig plast och ta itu med förpackningar som inte kan återvinnas i praktiken och i stor skala.
 • Politiker har nu en betydande möjlighet att ta itu med dessa luckor i systemet, genom att skapa förutsättningar för; både att stödja insatser från ledande företag och för att driva eftersläpande aktörer till handling.
2022 erbjuder en unik möjlighet att dra nytta av momentumet för ambitiösa globala åtgärder mot plastföroreningen
 • Cirka 80 ledande företag från hela plastvärdekedjan och investerare stödjer uppmaningen som initierats av Ellen MacArthur Foundation, WWF och BCG för ett bindande FN-fördrag om plast, med erkännande av att frivilliga initiativ ensamma inte kommer att räcka.
 • Vidare har runt 100 länder uttryckligen uttryckt sitt stöd för att inleda förhandlingar om ett globalt avtal om plast 2022.
 • I februari 2022, kommer nationella regeringar att samlas för nästa session i FN:s miljöförsamling. Detta är en unik möjlighet att driva ambitiösa globala åtgärder mot plastföroreningar som det internationella samfundet måste ta vara på.
Nu finns det ett brett branschstöd för EPR, som beslutsfattare kan bygga vidare på
 • 150+ organisationer, inklusive 100+ ledande företag, har nu uttryckligen och offentligt erkänt att policyn för utökat producentansvar (EPR) är det enda beprövade sättet att säkerställa tillräcklig finansiering för insamling, sortering och återvinning av förpackningar, och utan det är det osannolikt att återvinning någonsin kommer att skala.
 • Regeringar kan bygga vidare på denna starka och konstruktiva signal från industrin, för att påskynda implementeringen av EPR-policy för förpackningar.
 • Åtta av nio nationella regeringar som rapporterar till ”Global Commitment” har redan angett att de har fastställt eller planerar att implementera EPR-policyer senast 2025.

Nyckeltal

thefuture, The Global Commitment 2021 Progress Report_Fig-1
thefuture, The Global Commitment 2021 Progress Report_P7
thefuture, The Global Commitment 2021 Progress Report_P8

Rapporter

2021

thefuture, The Global Commitment 2021 Progress Report

2020

thefuture, The Global Commitment 2020 Progress Report

2019

thefuture, The Global Commitment 2019 Progress Report

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!