The Global Risks Report

Uppdaterad: 2024-01-10

World Economic Forum:s Global Risks Report-serie spårar globala riskuppfattningar bland riskexperter och världsledare inom företag, myndigheter och civilsamhället.

Den undersöker risker inom fem kategorier:

 • Ekonomiska
 • Miljömässiga
 • Geopolitiska
 • Samhälleliga
 • Tekniska.

Varje år analyserar rapporten också viktiga risker att utforska vidare i djupdykningskapitlen – dessa kan vara risker som är framträdande i vår undersökning, de för vilka varningssignaler börjar dyka upp eller potentiella blinda fläckar i riskuppfattningar.

De viktigaste punkterna – Rapport 2024

 • Försämrade globala utsikter.
 • Klimat- och miljöriskerna kan passera ”Point-of-no return”.
 • När polariseringen växer och de tekniska riskerna förblir okontrollerade, kommer vad som är ”sanning” att hamna under press.
 • De ekonomiska påfrestningarna på låg- och medelinkomsttagare – och länder – kommer att öka.
 • ”småkokande” geopolitiska spänningar i kombination med teknik kommer att driva på nya säkerhetsrisker.
 • Ideologiska och geoekonomiska klyftor kommer att störa den framtida styrningen
 • Möjligheterna till åtgärder för att hantera globala risker i en fragmenterad värld

Topp 10 globala risker

Rankade after ”allvarlighet”

Ekonomisk risk
Miljö-/Klimatrisk
Geopolitisk risk
Samhällsrisk
Teknologisk risk
THEFUTURE, GRR_2024_Risks_2_vs_10

Statligt vs. Näringslivet

2-årsperspektiv

Ekonomisk risk
Miljö-/Klimatrisk
Geopolitisk risk
Samhällsrisk
Teknologisk risk
thefuture, GRR_2024_Risks_State_vs_Business

Jämförelse mellan länder

Fler jämförelser finns i rapporten

Ekonomisk risk
Miljö-/Klimatrisk
Geopolitisk risk
Samhällsrisk
Teknologisk risk

Sverige

 1. Ekonomisk nergång
 1. Bristande elförsörjning
 1. Inflation
 1. Ofrivillig migration
 1. Misslyckad klimatanpassning

USA

 1. Ekonomisk nergång
 1. Infektionssjukdomar
 1. Inflation
 1. Användning av biologiska-, kemiska- eller kärnvapen
 1. Bristande energiförsörjning

Indien

 1. Desinformation
 1. Infektionssjukdomar
 1. Olaglig ekonomisk aktivitet
 1. Ojämlikhet (Förmögenhet, inkomst)
 1. Brist på arbetskraft

Reflektion: Inget av länderna ovan har med risken ”Misslyckad begränsning av klimatförändringarna” bland sina top-fem risker. Kan det tolkas som att dessa tre inte anser att åtgärder för att begränsa klimatförändringarna har någon hög prioritet?

Strategic Intelligence

På World Economic Forums hemsida finns länkar till en mängd rapporter och studier.
(Klicka på bilden nedan)

thefuture, WEF, Strategic Intelligence

Rapporter

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!