The Global Risks Report

Uppdaterad: 2023-01-11

World Economic Forum:s Global Risks Report-serie spårar globala riskuppfattningar bland riskexperter och världsledare inom företag, myndigheter och civilsamhället.

Den undersöker risker inom fem kategorier:

 • Ekonomiska
 • Miljömässiga
 • Geopolitiska
 • Samhälleliga
 • Tekniska.

Varje år analyserar rapporten också viktiga risker att utforska vidare i djupdykningskapitlen – dessa kan vara risker som är framträdande i vår undersökning, de för vilka varningssignaler börjar dyka upp eller potentiella blinda fläckar i riskuppfattningar.

De viktigaste punkterna – Rapport 2023

 • Levnadskostnaderna dominerar globala risker under de kommande två åren medan klimatåtgärdsmisslyckanden dominerar det kommande decenniet.
 • När en ekonomisk era tar slut, kommer nästa att medföra fler risker för stagnation, divergens och nöd
 • Geopolitisk fragmentering kommer att driva geoekonomisk krigföring och öka risken för konflikter med flera domäner
 • Teknologin kommer att förvärra ojämlikheterna medan riskerna från cybersäkerhet kommer att förbli ett konstant problem
 • Insatser för att motverka klimatkrisen och klimatanpassningen står inför en riskabel avvägning, medan naturen kollapsar.
 • Mat-, bränsle- och kostnadskriser förvärrar samhällets sårbarhet samtidigt som minskande investeringar i mänsklig utveckling urholkar framtida motståndskraft.
 • När volatiliteten i flera domäner växer parallellt ökar risken för polykriser

Topp 10 globala risker

Rankade after ”allvarlighet”

Ekonomisk risk
Miljö-/Klimatrisk
Geopolitisk risk
Samhällsrisk
Teknologisk risk

Statligt vs. Näringslivet

2-årsperspektiv

Ekonomisk risk
Miljö-/Klimatrisk
Geopolitisk risk
Samhällsrisk
Teknologisk risk

Jämförelse mellan länder

Fler jämförelser finns i rapporten

Ekonomisk risk
Miljö-/Klimatrisk
Geopolitisk risk
Samhällsrisk
Teknologisk risk

Sverige

 1. Snabb och/eller ihållande inflation
 1. Levnadskostnadskris
 1. Skuldkris
 1. Misslyckad klimatanpassning
 1. Terroristattacker
 1. Geoekonomiska konfrontationer
 1. Kollaps av en systemviktig industri

USA

 1. Skuldkris
 1. Snabb och/eller ihållande inflation
 1. Geoekonomiska konfrontationer
 1. Levnadskostnadskris
 1. Misslyckad klimatanpassning

Kina

 1. Geoekonomiska konfrontationer
 1. Naturkatastrofer och extrema väderhändelser
 1. Snabb och/eller ihållande inflation
 1. Infektionssjukdomar
 1. Geopolitisk konkurrens om resurser
 1. Ekonomisk krasch
  (Asset bubble burst)
 1. Koncentration av digitala resurser/makt

Reflektion: Inget av länderna ovan har med den globalt högst rankade risken ”Misslyckad begränsning av klimatförändringarna” bland sina top-fem risker. Kan det tolkas som att dessa tre inte anser att åtgärder för att begränsa klimatförändringarna har någon hög prioritet?

Risker på kort och lång sikt

Att jämföra tidsramarna för två år och tio år ger en bild av områden med ökande, minskande och fortsatt oro (Figur 2.2). Uppe till höger i grafen indikerar globala risker som uppfattas som de allvarligaste på både kort och lång sikt. Dessa är konsekventa områden av global oro och, utan tvekan, uppmärksamhet.

Fyra miljörisker har försämrats under loppet av den 10-åriga tidsramen, vilket indikerar respondenternas oro för ökad svårighetsgrad av dessa risker på längre sikt. ”Storskalig ofrivillig migration” stiger till femte plats inom 10-årsperioden, medan ”urholkning av social sammanhållning och samhällspolarisering” upplevs vara något allvarligare på längre sikt.

Risker som ökar i svårighetsgrad på längre sikt inkluderar ”förlust av biologisk mångfald” och ”kollaps av ekosystem” och ”desinformation”. Bland andra tekniska risker, som indikeras längst till vänster i diagrammet, förväntas ”Digital ojämlikhet och brist på tillgång till digitala tjänster” och ”ogynnsamma resultat av frontteknologier” också försämras avsevärt under den 10-åriga tidsramen. 

thefuture, resurs, Global-Risk-Report-2021-Landscape

Flera sociala risker förvärras också, inklusive ”Allvarlig försämring av psykisk hälsa”, ”Kollaps eller brist på offentlig infrastruktur och tjänster” och ”Kroniska sjukdomar och hälsotillstånd”. Däremot uppfattas ekonomiska risker som ”misslyckande med att stabilisera prisutveckling”, ”långvarig ekonomisk nedgång”, ”kollaps av en systemviktig industri eller försörjningskedja” och ”ekonomibubblan sprack” minska något i förväntad svårighetsgrad under tioårsperioden ram.

Längst till höger i grafen indikerar att dagens mest framträdande risk, ”levnadskostnadskrisen”, förväntas minska i svårighetsgrad på längre sikt. Mot mitten finns blandade geopolitiska risker, där ”Användning av massförstörelsevapen” förblev en konsekvent risk, ”Statskollaps eller allvarlig instabilitet” och ”Ineffektivitet hos multilaterala institutioner” förvärrades och ”mellanstatliga konflikter” som uppfattades som minskade i svårighetsgrad.

I årets rapport tittar vi på fem nytillkomna eller snabbt accelererande riskkluster – hämtade från de ekonomiska, miljömässiga, samhälleliga, geopolitiska respektive tekniska domänerna – som kan bli morgondagens kris. Vi utforskar deras nuvarande drivkrafter och nya implikationer, och berör kort möjligheter att förebygga och omforma dessa resultat genom att agera idag.

Strategic Intelligence

På World Economic Forums hemsida finns länkar till en mängd rapporter och studier.
(Klicka på bilden nedan)

Rapporter

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!