The Production Gap

2019

Denna rapport är den första utvärderingen av ländernas planer för produktion av fossilt bränsle, och vad som krävs för att anpassa denna produktion till klimatmålen. Den följer i fotspåren av FN: s miljöprogram (UNEP) utsläppsgaprapport och andra rapporter som granskar ländernas växthusgasutsläpp och jämför dem med de utsläppsnivåer som krävs för att uppnå globala klimatmål.

Rapporten representerar ett samarbete mellan flera forsknings- och akademiska institutioner och experter. UNEP: s personal har bidragit med vägledning och insikter från sina erfarenheter vid framtagandet av andra gaprapporter.

Bedömningen av produktionsgapet har vid analysen baserats på de senaste och offentligt tillgängliga regeringsplanerna och prognoserna för produktion av fossil bränsle.

För andra delar av rapporten, till exempel storleken på producentsubventioner eller status för policyer för att begränsa produktionen, kommer underlaget för rapporten från en blandning av offentligt tillgängliga myndighets-, regerings- och forskningskällor som citeras och listas i referenserna.

 

 

Citering: SEI, IISD, ODI, Climate Analytics, CICERO, and UNEP. (2019). The Production Gap: The discrepancy between countries’ planned fossil fuel production and global production levels consistent with limiting warming to 1.5°C or 2°C. http://productiongap.org/

”Regeringar planerar att producera cirka 50% mer fossila bränslen fram till 2030 än vad som skulle vara förenligt med att begränsa uppvärmningen till +2°C och 120% mer än vad som skulle vara förenligt med att begränsa uppvärmningen till +1,5°C.”

Rapportens viktigaste slutsatser är:

  • Världen är på väg att producera cirka 50% mer fossila bränslen 2030 än vad som skulle vara förenligt med att begränsa uppvärmningen till +2°C och 120% mer än vad som skulle vara förenligt med att begränsa uppvärmningen till +1,5°C.
  • Detta produktionsgap är störst för kol. Länder planerar att producera 150% mer kol 2030 än vad som skulle vara förenligt med att begränsa uppvärmningen till +2°C, och 280% mer än vad som skulle vara förenligt med att begränsa uppvärmningen till +1,5°C.
  • Olja och gas är också på väg att överskrida kolbudgetar, med fortsatt investeringar och infrastruktur låsning i användning av dessa bränslen, tills länder producerar mellan 40% och 50% mer olja och gas fram till 2040 än vad som skulle vara förenligt med att begränsa uppvärmningen till +2°C.
  • Nationella prognoser tyder på att länder planerar på 17% mer kol, 10% mer olja och 5% mer gasproduktion 2030 än i överensstämmelse med genomförandet av NDC (vilket i sig inte räcker för att begränsa uppvärmningen till +1,5°C eller +2°C).

Rapporter