The Sustainable Development Goals Report

2022

En robust uppföljnings- och översynsmekanism för genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling kräver en solid ram av indikatorer och statistiska data för att övervaka framstegen, informera om politiken och säkerställa ansvarsskyldighet för alla intressenter.

Den globala indikatorramen antogs av generalförsamlingen den 6 juli 2017 och ingår i resolutionen antagen av generalförsamlingen om arbete av statistikkommissionen avseende 2030 års agenda för hållbar utveckling (A/RES/71/313).

Detta är FN:s officiella webbplats som ger information om utveckling och implementering av ett indikatorramverk för uppföljning och översyn av 2030-agendan för hållbar utveckling.

Den sköts av FN:s statistikavdelning (UNSD), en avdelning inom departementet för ekonomiska och sociala frågor (DESA).

SDG Global Database ger dig tillgång till data på mer än 210 SDG-indikatorer för länder över hela världen. Sorterbart efter indikator, land, region eller tidsperiod.

thefuture, Resurs, The Sustainable Development Goals Report

Global SDG Indicators Data Platform

Picture source/Courtesy of: © ILO/E. Raboanaly

Global SDG Indicators Data Platform

Picture source/Courtesy of: © UN Women/Ryan Brown

Global SDG Indicators Data Platform

Picture source/Courtesy of: © UNICEF/Rindra Ramasomanana

Länkar till rapporter och hemsidor

2022

thefuture, SDG-Report_2022

2021

thefuture, SDG-Report_2021

2020

thefuture, SDG-Report_2020

2019

thefuture, SDG-Report_2019

2018

thefuture, SDG-Report_2018

2017

thefuture, SDG-Report_2017

2016

thefuture, SDG-Report_2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This