Update of IPCC AR6-report

2023-06-08

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bedömningar är den pålitliga källan till vetenskapliga data för de klimatförhandlingar som äger rum under FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). Evidensbaserat beslutsfattande behöver baseras på uppdaterad och aktuell information om nyckelindikatorer för klimatsystemets tillstånd och mänsklig påverkan på det globala klimatsystemet.

IPCC-rapporterna publiceras dock med 5–10 års intervall, vilket skapar potential för informationsgap mellan rapportcyklerna.

En grupp av forskare har därför, baserat på metoder så nära som möjligt de som används i IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (AR6) Working Group One (WGI) rapport, sammanställt uppdaterade datauppsättningar för viktiga klimatindikatorer relaterade till forcering av klimatsystemet: utsläpp av växthusgaser och kortlivade klimatpåverkande, växthusgaskoncentrationer, strålningspåverkan, yttemperaturförändringar, jordens energiobalans, uppvärmning tillskriven människan aktiviteter, den återstående kolbudgeten och uppskattningar av globala temperaturextremer.

Syftet med denna forskning, grundad på en öppet tillgänglig data och öppen vetenskapsstrategi, är att göra årligen uppdaterade tillförlitliga globala klimatindikatorer tillgängliga för allmänheten

thefuture, essd-15-2295-2023

Kvarvarande utsläppsbudget (CO2)

För perioden 2023 – 2050
Med 67% sannolikhet för att begränsa den globala uppvärmningen till angiven temperaturgräns
Baserad på uppdaterade data enligt rapporten.

+1,5 °C

Global temperaturökning

GtCO2

Kvarvarande budget
fr.o.m 2023

Årtal när budgeten är förbrukad,
med nuvarande utsläppstakt
(ca 53 GtCO2e/år)

+1,7 °C

Global temperaturökning

GtCO2

Kvarvarande budget
fr.o.m 2023

Årtal när budgeten är förbrukad,
med nuvarande utsläppstakt
(ca 53 GtCO2e/år)

+2,0 °C

Global temperaturökning

GtCO2

Kvarvarande budget
fr.o.m 2023

Årtal när budgeten är förbrukad,
med nuvarande utsläppstakt
(ca 53 GtCO2e/år)

Forskningsrapporten

Indicators of Global Climate Change 2022: annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and human influence

Rapporten (IGCC) redovisar ett antal uppdateringar av parametrar och metodologi. Bl.a har dataserier ”förlängts” för att inkludera mätdata etc. fram t.o.m 2022 och därmed inkludera den accelererade utveckling av klimatindikatorer som kunnat utläsas. IPCC:s AR6  WGI-rapport publicerades redan 2021 och är således baserad på tidigare data.

thefuture, essd-15-2295-2023-f07-high-res-Edited-thefuture-1920px copy

Figur 7
Infografik associerad med rubrikresultat i rapportens tabell 9. ”AR6” avser ungefär år 2019 och ”Nu” avser år 2022. AR6-periodens totala utsläpp är forskarnas omvärderade bedömning för 2010–2019.

Tabell 7
Från rapporten

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This