WWF Risk Filter Suite

WWF:s riskfilterverktyg – vattenriskfiltret och biodiversitetsriskfiltret – gör det möjligt för företag och investerare att bedöma och reagera på naturrelaterade risker för att stärka motståndskraften

Att förstå dina naturrelaterade risker är det första steget mot att vidta meningsfulla åtgärder för att minska dessa risker och bidra till en mer hållbar framtid.

Med WWF Risk Filter Suite har företag och finansinstitutioner enkel och strömlinjeformad tillgång till distinkta och kompletterande verktyg – Biodiversity Risk Filter och Water Risk Filter – som gör det möjligt för användare att ladda upp och hantera sina data i en central och säker onlineplattform för att utföra sina biologiska mångfald och vattenriskbedömningar.

Genom den kostnadsfria onlineplattformen – WWF Risk Filter Suite – har företag och finansinstitutioner enkel och strömlinjeformad tillgång till två distinkta och kompletterande verktyg för WWF Risk Filter – Biodiversity Risk Filter och Water Risk Filter. Detta gör det möjligt för användare att ladda upp och hantera sina data i en central och säker plattform för att sömlöst bedöma deras biologiska mångfald och vattenrelaterade riskbedömningar.

WWFs riskfilterverktyg är utformade för att användas som screeningverktyg på företags- och portföljnivå för att hjälpa till att identifiera risker och prioritera företagsåtgärder för att förbättra företagets motståndskraft och bidra till en hållbar framtid.

thefuture, Resurs, WWF Risk Filter Suite

WWF Risk Filter Suite

Att förstå sina naturrelaterade risker är det första steget mot att vidta meningsfulla åtgärder för att minska dessa risker och bidra till
en mer hållbar framtid.

Med WWF Risk Filter Suite har företag och finansinstitutioner enkel och strömlinjeformad tillgång till distinkta och kompletterande verktyg – Biodiversity Risk Filter och Water Risk Filter – som gör det möjligt för användare att ladda upp och hantera sina data i en central och säker onlineplattform för att utföra sin biologiska mångfald och vattenriskbedömningar.

thefuture, WWF-BRF-Logo

WWF:s riskfilter för biologisk mångfald är utformat för att användas som ett screeningverktyg på företags- och portföljnivå för att identifiera risker för biologisk mångfald och prioritera företagens åtgärder för biologisk mångfald

Informera

Förstå branschspecifika effekter och beroenden på den biologiska mångfalden

Utforska

Utforska en mängd aktuella riskkartor för biologisk mångfald och verktygets metoddokumentation

Bedöm

Bedöm fysiska risker och varumärkesrisker för biologisk mångfald i din verksamhet, leveranskedja eller investeringar

Respons

Håll ögonen öppna för Responsssektionen för att hjälpa dig att prioritera företagsåtgärder för att minska riskerna för din biologiska mångfald och ta vara på möjligheter

thefuture, WWF-WRF-Logo
WWFs vattenriskfilter är utformat för att användas som ett screeningverktyg på företags- och portföljnivå för att identifiera vattenrisker och prioritera företagsåtgärder avseende vatten
,

Utforska

Utforska en mängd olika aktuellae och framtida vattenriskkartor, landsprofilinformation och verktygets metoddokumentation

Bedöm

Bedöm fysiska, regulatoriska och varumärkesrisker kopplade till vatten för din verksamhet, leveranskedja och investeringar

Respons

Håll ögonen öppna för Responsssektionen för att hjälpa dig att prioritera företagsåtgärder för att minska riskerna för din biologiska mångfald och ta vara på möjligheter

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ATT ANVÄNDA WWF RISKFILTERVERKTYG?

Resultaten från dina biologiska mångfalds- och vattenriskbedömningar kan hjälpa dig att bättre utforma dina affärsstrategier, målsättning och investeringsbeslut – vilket resulterar i att stärka företagens motståndskraft och bidra till en mer hållbar framtid.

WWFs riskfilterverktyg är anpassade till och stödjer viktiga globala initiativ och rapporteringsramverk som TNFD, TCFD, SBTN, AWS, CDP, GRI och ESRS.

UTVÄRDERA DINA NATURRELATERADE RISKER

3 Enkla steg

– 1 –

Registrera

Registrera dig och skapa ett konto

 

– 2 –

För in dina data

Skriv in/ladda upp dina data

 

– 3 –

Bedöm

Gå till modulen ”Bedöm” i varje verktyg för att analysera din biologiska mångfald och vattenrisker

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!