Utbildning – checklista

”…Vilken dåre som helst kan veta. Poängen är att förstå.

– Albert Einstein –

Kunskap är ”inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer”, enligt Wikipedia. Till skillnad från information kräver kunskap att man förstår och kan tillämpa information och idéer.

thefuture® bidrar med kunskap och insikt om hållbar utveckling som underlättar omställningen för företag och organisationer. Skräddarsydd utbildning för just dina behov. 

Inlärning

Det finns väldigt mycket forskning och teorier kring inlärning, på många olika nivåer. Inlärning studeras inom många vetenskapsgrenar, som pedagogik och psykologiForskningen berör allt ifrån hur nervtrådar påverkas, hur det Limbiska systemet och Neocortex samverkar, till olika inlärningsmetoder och individuella inlärningsstilar.

  • Visuell inlärningsstil – du lär dig lättast med hjälp av bilder.
  • Verbal inlärningsstil – du lär dig lättast av att höra eller läsa.
  • Kinestetisk inlärningsstil – du lär dig lättast av att använda dina händer och din kropp.
  • Auditiv inlärning – du lär dig lättast genom musik och ljud.
  • Logisk inlärning – du lär dig lättast genom resonemang och systematiskt tänkande.
  • Enskild inlärning – du lär dig lättast om du studerar ensam.
  • Social inlärning – du lär dig lättast genom att arbeta tillsammans med andra människor.

Det optimala är att hitta ett inlärningssätt som på en och samma gång är effektivt och långsiktigt.  
Nedan sammanfattas några av de viktigaste momenten för en utbildning med hög relevans och inlärning.

Z

Behovsanalys

Betydelsen av behovsanalys när det gäller utbildning och kunskapsöverföring är enorm.
One size doesn’t fit all”. Alla människor är unika. Att förutsätta att alla kan ta till sig information på samma sätt är fel.

Inlärningsstilar, förkunskaper, olika kunskapsnivåer, bakgrund, engagemang, målsättning och ambition, roll i organisationen, ev. integrering med annan utbildning etc – det finns en rad olika faktorer som påverkar utformningen av en utbildning.

Behovsanpassad utbildning ökar inlärningen och därmed nyttan av den förvärvade kunskapen, både för individen och organisationen. Skicka inte bara medarbetare på en kurs – tänk igenom behoven… 

Z

Frivillighet

Frivillig utbildning ökar den individuella inlärningen.

Den senaste forskningen visar att sannolikheten att vi människor tar till oss ny kunskap ökar betydligt när vi känner nyfikenhet, glädje eller lust. När vi befinner oss i dessa tillstånd producerar kroppen bland annat dopamin som reglerar glädje, motivation och uppmärksamhet.

Däremot minskar utfallet av frivillig utbildning om man bara tittar på ”organisationsnivå.”
Kanske beror det på att frivillighet kan leda till att färre går utbildningen och att det krävs en ”kritisk massa” för att påverka resultatet för organisationen som helhet.

Motivera många att gå utbildningen ”frivilligt” genom att använda bra och rätt incitament.

Z

Flera tillfällen

Utbildning vid flera tillfällen, tidsmässigt utspridda, ger mer och bättre inlärning än om hela utbildningspaketet genomförs vid ett tillfälle.

Tid att ”bearbeta/smälta” informationen, möjlighet till eftertanke, meningsutbyte med kollegor etc. tillsammans med ett visst mått av repetition påverkar inlärningen väldigt positivt.

Inlärning kan också på många sätt liknas vid och kopplas till beteendeförändring där man ofta pratar om de olika förändringsstegen;  ”Ser & Hör – Förstår – Vill – Gör”. Läs mer.

Z

Face to Face

Utbildning som genomförs ”Live” leder till mer och bättre inlärning*.

Möjligheten att anpassa innehållet, besvara frågor, diskutera alternativ och tolkningar etc. gör nästan alltid lärarledd utbildning till det bästa alternativet. Den sociala interaktionen, inspirationen och vetskapen om att man delar kunskapen med andra påverkar oss också på ett positivt sätt.

Nya IT-plattformar har påtagligt förbättrat möjligheterna att genomföra utbildning ”på distans”.
Med rätt förberedelser, kombination av plattformar för att uppnå bättre interaktivitet etc. närmar sig distansutbildningar via internet alltmer de möjligheter som ”live-upplevelsen” kan leverera.

*)  i jämförelse med virtuell utbildning som självadministreras.

Z

Information, Demonstration, Övning, Feedback

Utbildning som utformas så att den innehåller en kombination av Information, Demonstration, Övningar och Feedback ökar inlärningen betydligt.

Utbildning handlar om att förstå och att kunna tillämpa sin kunskap.
Ett ”scenario” som tyvärr inte är ovanligt är att utbildning inte alltid kan ske i direkt anslutning till att kunskapen behövs och/eller kan tillämpas. Det gör att ”relevansen” snabbt avtar.

Genom att integrera tillämpningsövningar, repetition och feedback i utbildningen förbättras möjligheterna till varaktig inlärning. Förståelsen och förmågan till tillämpning säkerställs på ett betydligt bättre sätt.

…och nej, en gruppdiskussion räknas inte som övning.

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This