thefuture, Klimat_&_Hållbarhet_utbildning_flyer-Page1

FSSD – Bakgrunden & Grunderna

Välkommen till en halvdagsutbildning/introduktion till FSSD-metoden.

FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development) är ett ramverk för strategisk hållbar utveckling som skapats och förfinats sedan 1990-talet av en internationell grupp forskare, ledda av Karl-Henrik Robért. (Bl.a. grundare till den internationella organisationen The Natural Step)

Ramverket är generellt och systembaserat uppbyggt för att kunna styra framsteg till en hållbar framtid.

Metoden är en av de mest beprövade som finns när det gäller hållbar utveckling. Den är dessutom enkel att förstå samtidigt som den innehåller konkreta hjälpmedel och förhållningssätt.

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av ett vetenskapligt baserat förhållningssätt till hållbar utveckling.

Oberoende av om du har förkunskaper eller inte; Vi gör en sammanfattning av nuläget och går igenom FSSD-metodens grunder med konkreta hållbarhetsprinciper som ger dig en robust grund för att förstå och ta sig an utmaningarna.

Om utbildningen

Hållbar utveckling innebär speciella utmaningar. Inte minst gäller det att hitta balansen mellan ekonomisk styrning, värderingar, kultur och att driva eller medverka i ett långsiktigt arbete för hållbarhet.

Denna utbildning syftar till att stärka din grundläggande kompetens inom hållbar utveckling. Det gör vi på ett systematiskt sätt genom att kombinera kunskap om globala utmaningar med kultur, strukturer och systematiska arbetssätt tillsammans med nyttiga verktyg.

Du kommer under utbildningens gång få möjlighet att återkoppla till dina egna utmaningar på olika sätt, för att direkt landa in hur du ska kunna tillämpa dina nya kunskaper och insikter i din vardag.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Den mest aktuella kunskapen avseende klimatkrisen och hållbar utveckling.
  • Bakgrunden till FSSD-metodens uppbyggnad
  • FSSD-metodens huvuddelar
  • Hållbarhet i en global kontext, kopplat till vardagen.
  • Helhets- och systemsyn som ledstjärna för arbetet med hållbar utveckling.
  • Utmaningarna med utveckling i komplexa system
  • Hur ett systematiskt arbetssätt och konkreta metoder hjälper dig att prioritera hållbarhetsarbetet för bättre resultat.

  Under utbildningen finns utrymme att diskutera specifika problemställningar från den egna vardagen, som kan vara relevant för övriga deltagare.

  UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av ett vetenskapligt baserat förhållningssätt till klimatkrisen och hållbar utveckling, till exempel:

  • Styrelser
  • VD, Ledningsgrupper
  • Företagsgrupper, chefer
  • Hållbarhet-, Utvecklings- och HR-avdelningar
  • Personalutbildning, företagsakademier
  • Projektteam, interna och externa
  • Uppstartsmöten i projekt med hållbarhetsfokus
  • Branschorganisationer, Intresseorganisationer, marknadsföreningar
  • Skolklasser, gymnasier, universitet, YT-utbildningar

  Fler deltagare från samma organisation har visat sig få högre genomslagskraft på hållbarhetsarbetet i organisationen.
  Förändringsarbete underlättas betydligt om hela organisationen har samma kunskapsbas och synsätt.

  Utbildningen kan också med fördel genomföras i grupper som redan arbetar med hållbar utveckling.
  Gemensam avstämning av kunskapsläget och ”utifrån-perspektiv” ger ofta värdefull energi i arbetet.

  MÅL MED UTBILDNINGEN:

  • Stärka din kompetens om klimatkrisen och strategisk hållbarhet.
  • Förståelse för kopplingen mellan globala utmaningar och vardagen.
  • Grundkunskap om FSSD-metoden och ett vetenskapligt, systematiskt hållbarhetsarbete.
  • Ge deltagaren ett konkret förhållningssätt för att kunna hantera komplexiteten.
  • Verktyg för att stärka strukturen för hållbar utveckling i organisationen och vardagen
  • Stärka deltagarens personliga kompetens om ekologisk och social hållbarhet, kultur och förändring.

  Program

  08.00 Välkomna och introduktion

  Introduktion och bakgrund till dagens utbildning.
  Målet är att du ska känna dig välkommen och ha en tydlig bild över utbildningens upplägg och innehåll.

  08.15 Bakgrunden – Klimatkrisen – Det här förändrar ALLT!

  En ”CrashCourse” i den senaste och mest aktuella kunskapen om Klimatkrisen och hållbar utveckling.
  Baserat på de senaste vetenskapliga rönen och rapporter från bl.a IPCC, FN, NASA, Carbon Brief, Circular Economy m.fl

  09.30 Paus / Fika

  10.00 Hur känns det nu…

  Beroende på förkunskaper etc. så kan utbildningens första pass ibland upplevas lite ”omtumlande”.
  Gemensamt reflekterar vi över situationen vi befinner oss i. Förändrar den allt…?

  10.15 FSSD-Metoden

  Utbildningen fortsätter med systemsyn för arbete med hållbar utveckling.
  Vi går igenom olika nivåer och samverkan mellan systemtänk och den konkreta vardagen.
  Baserat på ett globalt angreppssätt lär vi dig att tillämpa systemsyn i arbetet med hållbar utveckling.

  11.45 Gemensam reflektionstid och utvärdering

  Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen.

  12.00 Avslut

  Hållbar utbildning

  För att minimera resande, tidsåtgång och kostnader och därmed göra det möjligt för fler att få tillgång till aktuell kunskap har vi medvetet valt att inte ha ett specifikt utbildningsställe. Istället kommer vi, i samråd med er, till en plats nära er. Naturligtvis kan vi hjälpa till med bokning av lämpliga lokaler, mat & dryck, inbjudningar etc.

  Gruppstorlek
  Lämplig gruppstorlek för utbildningen är ca 5 – 20 personer.
  Erfarenhetsmässigt ger denna gruppstorlek bra möjlighet till gruppreflektioner och diskussioner.

  Naturligtvis kan utbildningen anpassas även till andra gruppstorlekar/konstellationer om så önskas.
  Hela eller delar av utbildningen kan också komprimeras och genomföras i ett mer kortfattat föreläsningsformat.

  Utbildningen är generell och kan med fördel genomföras i grupper med blandad bakgrund och olika roller.

  Webbaserad utbildning
  Naturligtvis kan utbildningen genomföras via t.ex TEAMs eller ZOOM.
  Vår erfarenhet är dock att den interaktion och närvaro som en utbildning ”på plats” ger, är lite svårare att åstadkomma via distansutbildning. Vi rekommenderar därför att utbildningen sker ”på plats”.  

  Alternativt program
  Det finns möjlighet att komplettera med en ”Halvdag 2” med kompletterande utbildning, fördjupning och tillämpningsövningar.

   

  thefuture, Klimat_&_Hållbarhet_utbildning_flyer-Page1

  FSSD


  Bakgrunden & Grunderna

  En hållbar halvdag!

  Information

  Pris: Enligt överenskommelse.
  Gruppstorlek: ca 5 – 20 personer
  Halvdag, ca 4 timmar

  Frågor?

  Sören Andersson
  070-592 50 75
  soren@thefuture.se

  Kursledare

  Sören Andersson

  Sören Andersson

  Sören Andersson är grundare och seniorkonsult på thefuture® med lång erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på området hållbara och etiska verksamheter, utveckling och processer inom privat och offentlig verksamhet.

  Han är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med bred erfarenhet som föreläsare, utbildare och ledare i flera organisationer.

  Sören arbetar främst med strategi, analys och utvärdering i syfte att utveckla arbetssätt för hållbar utveckling och därmed ökat kund- och verksamhetsvärde, delaktighet och mångfald, ofta med utgångspunkt i FSSD-metoden.

  En viktig drivkraft är att stödja organisationer och individer i deras förbättringsarbete för en ökad hållbarhet och delaktighet.

  Vad tycker tidigare deltagare?

  ”Sören besitter en stor kunskap inom hållbarhet och har förmågan att förmedla detta på ett pedagogiskt och underhållande sätt.”

  ”Som lyssnare får man veta mera om hållbarhetsfrågan ur ett större perspektiv och får även bra exempel att ta med sig hem vilket leder till bra idéer och diskussioner.”

  Michael Eskils

  Hållbarhetschef, AMF Fastigheter

  ”Med ett ambitiöst, välgjort och pedagogiskt utbildningsmaterial presenterar Sören alltid vetenskapligt baserad fakta på ett sätt som inte lämnar någon oberörd ”

  ”Jag är glad att få samarbeta med honom och önskar att alla politiker och makthavare skulle lyssna på honom, lära sig och ta fler modiga och nödvändiga beslut”

  Anna Rhodin

  Verksamhetsutvecklare och medgrundare, ByggDialog AB

  ”Utbildningen gav mig en väldigt bra bild av vilka utmaningar vi har i världen, samtidigt som den gav oss bra verktyg för att kunna göra förändring.”

  ”Sören är väldigt kompetent och använder sig av exempel och metoder som tar ner komplexa frågor och problem till något som går att förstå.”

  Roberth Sundhäll

  vice VD, ByggDialog AB

  ”Bästa föreläsaren! Engagerad och rolig att lyssna på!”

  Student

  Campus Värnamo

  Nyhetsbrev

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

  Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

  Share This