Future-Fit Business Benchmark

Future-Fit Business Benchmark är ett verktyg (open-source) för att hjälpa företag och investerare att förändra hur de skapar långsiktigt värde, för sig själva och samhället som helhet.

Verktyget är baserat på FSSD-metoden och visar på ett konkret sätt hur ett företag kan omsätta globala utmaningar till sunda affärsprinciper, affärsmål och potentiell affärsnytta.
Verktyget innehåller också ett antal indikatorer som kan användas för att redovisa och följa upp de framsteg man gör.

Genom att sträva mot att bli future-fit® kan företag försäkra sig om att de bidrar till – och inte på något sätt hindrar – framstegen för att uppnå de Globala Hållbarhetsmålen.

Future-Fit, Map (Summary)

Future-Fit, Map (Detailed)

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!