The Three Horizons Framework

Ursprungligen utvecklat av Bill Sharpe, IFF

När företag mognar möter de ibland (ofta) avtagande utveckling, bl.a. på grund av att innovation och utveckling utsätts för ”tröghet i systemet”.

För att uppnå konsekvent och hållbar utveckling måste man kunna bedriva den vanliga verksamheten samtidigt som man överväger områden och idéer som kan växa i framtiden.

”The Three Horizons Framework” – kan användas av företag och organisationer för att bedöma potentiella möjligheter för tillväxt och utveckling utan att försumma prestanda i nuet.

Det gör metoden väldigt användbar även när ett företag behöver utvärdera och ställa om sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Nutiden

Kartläggning av nuläget. Hur ser det ut idag och varför ser det ut som det gör idag. Vilka idéer är på gång…

 

 • Vad är ”business-as-usual”…
 • Vad ledde oss hit…
 • Vilka ”frön/idéer” till framtiden kan vi se redan idag…
 • Vilka idéer bygger dessa på…
 • Vad är omvälvande idag…
 • Vad bygger de omvälvande idéerna på…

Transformation

”Kartan” ritas och genomförs – hur vi tar oss från nutiden till framtiden. Stötestenar och möjligheter utvärderas.

 

 • Uppfyller ”business-as-usual” fortfarande våra behov eller varför inte…
 • Framtidsidéerna, hur kan de skalas upp för att nå framtiden vi vill ha…
 • Kan de omvälvande idéerna komma att ”sugas upp” av ”business-as-usual”…
 • Hur kan istället de omvälvande idéerna användas för framtiden…

Framtiden

Visionen definieras och konkretiseras. Olika framgångsfaktorer och konkurrerande idéer studeras.

 

 • Hur ser framtiden vi vill ha ut, hur är det när vi är där…
 • Finns det något värdefullt med ”business-as-usual som vi vill behålla…
 • Finns det konkurrerande framtidsbilder och hur ser de ut…
 • Kan vi samarbeta med eller undvika konkurrerande framtidsbilder…

”The Three Horizons Framework” kan mycket väl kombineras med t.ex. backcasting och FSSD-metoden för att få ett tydligare hållbarhetsfokus.
Nyfiken på ramverket och hur man kan tillämpa det – Kontakta oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This