Politikernas löften är rent, oförfalskat, nonsens!

av | okt 24, 2023 | Blogg

Tror du att världens politiker och de löften som avges vid de årliga COP-mötena kommer att leda till att vi klarar Parisavtalets målsättning om max 2°C global ökning av medeltemperaturen eller rent av max 1,5°C?

Tror du att den globala uppvärmningskrisen bara är ett påhitt?

Tänk om!

Det senaste vetenskapliga nyhetsbrevet från James Hansen (En av världens mest välrenommerade klimatforskare) med titeln; Uh-Oh. Now What? Are We Acquiring the Data to Understand the Situation? (2023-08-14) målar upp en annan bild.
Enligt Hansen ger politiska ledare vid FN:s COP-möten intrycket att framsteg görs och att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till så lite som +1,5°C. Något som James Hansen kommenterar: ”That is pure, unadulterated, hogwash…!

Här är den läskiga sanningen:
Rubrikbilden, som representerar planetens energiobalans, berättar en helt annan historia. Den illustrerar den årliga energi som absorberas av vår planet på grund av skillnaden mellan energi som tas emot från solen och energi som reflekteras tillbaka till rymden (Earth Energy Imbalance – EEI).

thefuture, Earth Energy Intensity

Klicka för större bild

Källorna till grafen utgörs bl.a av satellitmätningar av inkommande och utgående energiflöden (CERES/NASA’s Earth Observing System) och data från mätningar i haven från ARGO-programmet (ca 3800 mätbojar i världshaven)

Här finns inga osäkerheter i beräkningar eller simulationer, inga problem med hur länder redovisar utsläppssiffror eller dubbelräkning av utsläpp, ingen politisk påverkan, lobbyism eller dolda agendor – bara vetenskapliga data!

I maj låg alltså energiobalansen på 1,97 W/m² dvs. energimängden i planetens kretslopp tillfördes energi motsvarande energimängden från nära 15 Hiroshimabomber per sekund. (Vilket motsvarar: 1.281.000 Hiroshimabomber per dygn)
Det innebär att en energimängd motsvarande mänsklighetens totala samlade årliga energiförbrukning (2022: 604 miljoner terajoule eller 168.000 TWh, Källa: Enerdata) tillförs planetens kretslopp varje vecka! Det är fullständigt ofattbara siffror.
På 20 år har dessutom energiobalansen nästan fyrdubblats… och den visar ingen tendens att minska.

Detta är fullständigt sanslöst, och skrämmande på riktigt!! 

En ökande obalans innebär att mer energi måste absorberas av jordens olika system. Mer energi i systemen innebär stigande temperaturer, kraftigare oväder och en mängd andra klimateffekter.

Om du följer nyheterna (…och då menar jag inte bara via Instagram eller Tik-Tok) så har du nog inte kunnat undgå de närmast dagliga inslagen om översvämningar, störtregn, stormar, skogsbränder etc. Det händer överallt!

Den främsta drivkraften bakom denna växande energiobalans? Ökningen av koldioxid i atmosfären, till största delen orsakad av mänsklighetens användning av fossila bränslen. (se faktaruta nedan).

Energiprincipen = energi kan inte skapas eller förstöras, endast omvandlas från en form till en annan.
Det innebär ju att all ”extra energi” som lagras in i planetens system, måste få ”utlopp” någonstans…

Orsaker till den globala uppvärmningen

Fortfarande tveksam om mänsklig påverkan på klimatförändringarna? Fortfarande övertygad om att jordens klimat alltid har fluktuerat och mänskliga handlingar inte kan förändra det? Ta då en stund att titta på den här ögonöppnande videon från Carbon Brief, som tydligt förklarar orsakerna.

Men om du fortfarande håller fast vid argument som ”CO2-nivåerna var mycket högre för miljoner år sedan” eller ”mitt individuella bidrag är så obetydligt att det inte spelar någon roll vad jag gör”, så kanske det här inte är rätt webbplats för dig. Klimatförnekare och de som försenar åtgärder, vänligen leta någon annanstans.

Det varmaste året hittills

Det har väl inte undgått någon, som är lite intresserad av klimatet, att 2023 är på väg att bli det varmaste året som hittills uppmätts. Det finns t.o.m en chans att årets globala medeltemperatur kommer att överstiga +1,5 ºC jämfört med medeltemperaturen före industrialismen – Ja just det, samma max +1,5 ºC som politiska ledare, och en del andra, påstår att vi kan klara! (År 2100)

…och då är vi dessutom bara i början på en stark ”El-Niño”. 

thefuture, Daily Global Temperature Anomalies Sept-2023

IPCC AR6-rapporten – Uppdatering från Copernicus

IPCC:s rapporter är den pålitliga källan för vetenskapliga fakta till de klimatförhandlingar som äger rum under FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)

Faktabaserat beslutsfattande behöver grundas på uppdaterad och aktuell information om nyckelindikatorer för klimatsystemets tillstånd och mänsklig påverkan på det globala klimatsystemet. IPCC-rapporter publiceras dock med 5–10 års intervall, vilket skapar potential för informationsgap mellan rapportcyklerna.

Därför har en grupp forskare tagit fram en högaktuell vetenskaplig artikel, baserad på av IPCC använda beräkningsmodeller, som efter vetenskaplig ”peer-review-granskning” publicerades den 8 Juni, 2023:

”Indicators of Global Climate Change 2022: annual update of large-scale indicators of the state of the climate system and human influence”

I artikeln har bl.a. olika mätserier etc. uppdaterats så att de även innefattar de senaste observationerna och mätningarna fram till 2021-22. Se nedanstående bild:

thefuture, essd-15-2295-2023-f07-high-res-Edited-thefuture-1920px copy

Uppdaterad utsläppsbudget

…och en överslagsberäkning av Sveriges ”andel” för att klara 1,5 °C-målet

thefuture, essd-15-2295-2023-t07-edited-thefuture

Politikerna

När Greta, Fridays for future och väldigt många andra ropar efter att politikerna skall lyssna till forskningen är det ganska uppenbart att merparten av världens politiker helt slår dövörat till. De ”vet minsann bättre” och förresten kan det ju inkräkta på viktigare frågor som fortsatt ekonomisk tillväxt och maktherravälde…

Krismedvetenheten hos världens samlade politiker är i det närmaste totalt frånvarande.

I nyhetsrubrik efter nyhetsrubrik kan vi läsa hur politiker, i ena stunden vill framstå som engagerade i klimatfrågan och med vidlyftiga [tomma] löften lovar att följa både Parisavtalet och de Globala målen för hållbar utveckling. För att minuterna senare ta beslut i rakt motsatt riktning.

Pengar för att rädda hela mänskligheten från undergång råder det extrem brist på. Samtidigt finns det hur mycket pengar som helst för stötta kriser i det ekonomiska systemet, köpa in ofantliga mängder av dödsbringande vapen och bistå fossilindustrin.

2022 uppgick t.ex, de politiskt beslutade, subventionerna av fossila bränslen bara inom G20-länderna till 1.500.000.000.000 SEK. En fördubbling jämfört med 2021…

Ett annat exempel är ju när Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak godkänner 100 licenser för ny exploatering och utvinning av olja och gas i Nordsjön bara dagar efter att International Energy Agency (IEA) kommit ut med sin ”World Energy Report 2023”. En rapport där man tydligt redovisar att vi kommer att passera budgeten för både 1,5 °C och 2,0 °C om alla de fyndigheter för olja, gas och kol som för närvarande är under utvinning verkligen utvinns och att det definitivt inte blir möjligt att nå något av Paris-avtalets mål om ny utvinning av fossila bränslen startas…
Samtidigt kan vi läsa hur IT-bolaget Infosys, som ägs av Sunaks frus familj, två månader tidigare skrivit under ett kontrakt med BP värt flera miljarder USD. Två av bolagets stora kunder är oljebolagen Shell och BP.

Oljebolagen satsar miljarder i lobbying av politiker runt om i världen. Man har ju t.o.m. lyckats ta över ordförandeskapet för årets COP-möte i Dubai.  …kan vi kanske förvänta oss ett beslut på COP28 om att upphöra med all utvinning av fossila bränslen innan ”det är för sent”…?

De svenska politikerna

Här hade jag hoppats kunna skriva om Sverige som ett föregångsland. Om modiga politiker som lyssnar på forskningen och visar hur ett av de rikaste länderna på planeten kan visa vägen till en hållbar framtid.

Politiker som tar ansvar för våra barns och kommande generationers framtid. Hur man genom att vara progressiv hjälper, inte bara samhället utan även företagen att ligga i framkant på den förändring som är helt oundviklig.

Så läste jag nationalekonomen Hasslers utredning med kommentarer, lyssnade på SR1:s ”Klotet” och fick höra uttalanden i stil med; ”Vi måste ha en klimatpolitik som inte förvägrar människor deras livsstil” (Romina Pourmokhtari i SR Klotet P1 ”22:55 in i inslaget”)

Behovet av förändrad livsstil och strukturella systemförändringar (framför allt i ”den rika globala minioriteten”) framgår ju oerhört tydligt, oavsett vilken vetenskaplig rapport man läser – men det anser alltså inte politikerna.

…men, det klart, jag glömde! Det politikerna tycker är ju ”alltid” viktigare än vetenskapliga fakta…

Vetenskapsförnekandet bland politiker i allmänhet och i synnerhet i vår nuvarande regering är beklämmande.

Så… ja ni får fylla på själva, jag orkar inte!

Nyhetsbrev

Anmäl dig med E-postadress för att få nyhetsbrev och blogg-inlägg från thefuture

Din prenumeration är nu registrerad! thefuture kommer att använda informationen du delger via detta formulär för att hålla kontakt med dig och för att skicka nyhetsbrev via e-post. Du kan när som helst ändra dina inställningar genom att klicka på "avregistrera/unsubscribe" längst ner i våra utskick, eller genom att kontakta oss på "info@thefuture.se". Genom att klicka på "Prenumerera" ger du ditt godkännande till att ta emot nyhetsbrev från oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This