Hållbart Ledarskap – Målhysteri och skygglappar…

Hållbart Ledarskap – Målhysteri och skygglappar…

Hållbart Ledarskap – Målhysteri och skygglappar… Just nu översvämmas media med kommunikation om hur man skall hantera EU:s ”flodvåg” med nya krav på hållbarhetsredovisning, (CSRD/ESRS), taxonomi, CS3D, m.fl. Det är kurser, diplomeringar,...
Hållbart ledarskap – mycket större än lagefterlevnad!

Hållbart ledarskap – mycket större än lagefterlevnad!

Hållbart ledarskap – mycket större än lagefterlevnad! Lika lite som goda affärsidéer och innovationer har sitt ursprung i årsredovisningslagen (ÅRL), baseras hållbart ledarskap på alla de lagar, regler och redovisningsstandarder som florerar. Lagstiftningen om...
Hållbarhet är inte målet, det är utgångspunkten!

Hållbarhet är inte målet, det är utgångspunkten!

Hållbarhet är inte målet, det är utgångspunkten! Kommer ni ihåg den där, nästan utslitna, meningen från Brundtlandrapporten? (Vår gemensamma framtid, 1987) ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter...
Politikernas löften är rent, oförfalskat, nonsens!

Politikernas löften är rent, oförfalskat, nonsens!

Politikernas löften är rent, oförfalskat, nonsens! Tror du att världens politiker och de löften som avges vid de årliga COP-mötena kommer att leda till att vi klarar Parisavtalets målsättning om max 2°C global ökning av medeltemperaturen eller rent av max 1,5°C? Tror...
Klimatkompensation – Gycklarnas marknad

Klimatkompensation – Gycklarnas marknad

Klimatkompensation – Gycklarnas marknad Hör du till de som tycker att klimatkompensation är en bra lösning för att göra klimatåtgärder, eller tycker du kanske att det är ett bra komplement till andra åtgärder…? Gemensamt för alla företag på bilden ovan är...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!