Argument för att fördröja klimatåtgärder

Argument för att fördröja klimatåtgärder

Argument för att fördröja klimatåtgärder… Argument och resonemang för att fördröja eller undvika klimatåtgärder genomsyrar ofta debatter om klimatåtgärder. Dessa argument accepterar ofta förekomsten av klimatförändringar, men används för att motivera passivitet...
Global Risks Report 2020

Global Risks Report 2020

The Global Risks Report 2020 Den 15: e upplagan av World Economic Forum: s globala riskrapport publicerades den 15 Januari, 2020. Kritiska risker visar sig alltmer påtagligt – Den globala ekonomin står inför en ökad risk för stagnation, klimatförändringarna slår...
Koldioxidklockan

Koldioxidklockan

Koldioxidklockan av Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. MCC-klockan visar hur mycket koldioxid som maximalt kan släppas ut i atmosfären om den Globala uppvärmningen skall kunna begränsas till +1,5 °C eller +2 °C. Genom att välja ett...
Share This