Global Risks Report 2020

Global Risks Report 2020

The Global Risks Report 2020 Den 15: e upplagan av World Economic Forum: s globala riskrapport publicerades den 15 Januari, 2020. Kritiska risker visar sig alltmer påtagligt – Den globala ekonomin står inför en ökad risk för stagnation, klimatförändringarna slår...
Koldioxidklockan

Koldioxidklockan

Koldioxidklockan av Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. MCC-klockan visar hur mycket koldioxid som maximalt kan släppas ut i atmosfären om den Globala uppvärmningen skall kunna begränsas till +1,5 °C eller +2 °C. Genom att välja ett...
Share This