Corporate Climate Responsibility Monitor

Corporate Climate Responsibility Monitor

Corporate Climate Responsibility Monitor Corporate Climate Responsibility Monitor utvärderar transparensen och integriteten i företagens klimatlöften. Företag runt om i världen blir allt mer uppmärksamma på klimatkrisen. De möts av förväntningar från ett växande antal...
The Global Risks Report

The Global Risks Report

The Global Risks Report Uppdaterad: 2023-01-11 World Economic Forum:s Global Risks Report-serie spårar globala riskuppfattningar bland riskexperter och världsledare inom företag, myndigheter och civilsamhället. Den undersöker risker inom fem kategorier: Ekonomiska...
IEA, Net Zero by 2050

IEA, Net Zero by 2050

IEA, Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector IEAs ”flagship-report” eller ”färdplan” för hur världen ska kunna klara Parisavtalets mål om max 1,5 grads temperaturökning. Färdplanen baseras på en koldioxidbudget som ger femtio procents chans...
The economics of climate change

The economics of climate change

The economics of climate change: No action not an option Vid mitten av århundradet tappar världen cirka 10% av det totala ekonomiska värdet från klimatförändringarna. Det är ett verkligt scenario om temperaturökningarna håller sig på den nuvarande banan, och både...
Argument för att fördröja klimatåtgärder

Argument för att fördröja klimatåtgärder

Argument för att fördröja klimatåtgärder… Argument och resonemang för att fördröja eller undvika klimatåtgärder genomsyrar ofta debatter om klimatåtgärder. Dessa argument accepterar ofta förekomsten av klimatförändringar, men används för att motivera passivitet...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This