FSSD + Cirkulär Business Model Canvas

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas De åtta miljömässiga och sociala hållbarhetsvillkoren i FSSD-metodens ramverk för strategisk hållbar utveckling utgör randvillkor för hållbarhet. Genom att kombinera FSSD-metodens randvillkor med Cirkulär Business Model Canvas...
Doughnut Economics

Doughnut Economics

Doughnut Economics Doughnut Economics är ett nyskapande och lättförståeligt  sätt att åskådliggöra vårt samhälles sociala och planetära gränser, framtaget av forskaren och Oxford-ekonomen Kate Raworth. Den ekologiska ”gränsen” utgörs av jordens nio...
Krav på hållbarhetsredovisning i världen

Krav på hållbarhetsredovisning i världen

Krav på hållbarhetsredovisning i världen. Globala trender för hållbarhetsredovisningar när ESG-agendan blir alltmer ”mainstream”. Den första utgåvan av rapporten Carrots and Sticks (C&S) publicerades 2006 med avsikt att informera debatten vid en...
TCFD

TCFD

TCFD Taskforce on Climate-related Financial Disclosures ”G20:s Arbetsgrupp för redovisning av klimatrelaterade finansiella risker” FSB (Financial Stability Board) grundades i april 2009 som efterträdare till Financial Stability Forum (FSF). Vid toppmötet i...
The Three Horizons Framework

The Three Horizons Framework

The Three Horizons Framework Ursprungligen utvecklat av Bill Sharpe, IFF När företag mognar möter de ibland (ofta) avtagande utveckling, bl.a. på grund av att innovation och utveckling utsätts för ”tröghet i systemet”. För att uppnå konsekvent och hållbar...
Share This