TCFD

TCFD

TCFD Taskforce on Climate-related Financial Disclosures ”G20:s Arbetsgrupp för redovisning av klimatrelaterade finansiella risker” FSB (Financial Stability Board) grundades i april 2009 som efterträdare till Financial Stability Forum (FSF). Vid toppmötet i...
Doughnut Economics

Doughnut Economics

Doughnut Economics Doughnut Economics är ett nyskapande och lättförståeligt  sätt att åskådliggöra vårt samhälles sociala och planetära gränser, framtaget av forskaren och Oxford-ekonomen Kate Raworth. Den ekologiska ”gränsen” utgörs av jordens nio...
The Three Horizons Framework

The Three Horizons Framework

The Three Horizons Framework Ursprungligen utvecklat av Bill Sharpe, IFF När företag mognar möter de ibland (ofta) avtagande utveckling, bl.a. på grund av att innovation och utveckling utsätts för ”tröghet i systemet”. För att uppnå konsekvent och hållbar...
GRI

GRI

GRI – Global Reporting Initiativ Hållbarhetsrapportering är en organisations praxis att rapportera offentligt om sina ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Det kan göras på många olika sätt. För att underlätta för ”läsaren” väljer många...
Globala Målen

Globala Målen

Globala Målen ”Globala Målen för hållbar utveckling” Detta är Planetens viktigaste agenda just nu (Agenda 2030), tillsammans med Parisavtalet om att hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen under 2 °C. De Globala Målens kanske viktigaste...
Share This