ESRS

ESRS

European Sustainability Reporting Standards Updated 2024-04-24 I april 2021 antog Europeiska kommissionen ett lagförslag till ett direktiv om företags rapportering om hållbarhet (Corporate Sustainalility Reporting Directive, CSRD) som kräver att företag inom dess...
Emissions Inequality Calculator

Emissions Inequality Calculator

Emissions Inequality Calculator Dashboard, utvecklad av Stockholm Environment Institute (SEI), låter användare utforska ojämlikheter i CO2-utsläpp både inom och mellan länder. Historiska och beräknade konsumtionsutsläpp / inkomstfördelning finns för 117 länder....
WWF Risk Filter Suite

WWF Risk Filter Suite

WWF Risk Filter Suite WWF:s riskfilterverktyg – vattenriskfiltret och biodiversitetsriskfiltret – gör det möjligt för företag och investerare att bedöma och reagera på naturrelaterade risker för att stärka motståndskraften Att förstå dina naturrelaterade risker är det...
CarbonCloud

CarbonCloud

CarbonCloud Klimatfotavtryck i livsmedelskedjan Matproduktionen står för ca 25% av de globala koldioxidutsläppen. CarbonCloud kartlägger och beräknar koldioxidutsläppen i hela leverantörskedjan för en lång rad olika livsmedel. Det Göteborgsbaserade företaget grundades...
FSSD + Cirkulär Business Model Canvas

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas

FSSD + Cirkulär Business Model Canvas De åtta miljömässiga och sociala hållbarhetsvillkoren i FSSD-metodens ramverk för strategisk hållbar utveckling utgör randvillkor för hållbarhet. Genom att kombinera FSSD-metodens randvillkor med Cirkulär Business Model Canvas...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du senaste nytt och andra uppdateringar.

Grattis - Du är nu medlem i Friends of thefuture!

Share This